Коровинська громада
Сумська область, Роменський район

Перелік актуальних грантових програм від міжнародних донорських та національних організацій

Загальна інформація щодо здобуття грантів

Гранти є найбільш поширеною формою фінансування проектів донорськими організаціями.

У методичній та довідковій літературі є багато визначень та понять, що таке донорські організації, фонди, гранти, програми. Ряд з них в значній мірі інтерпретуються як одне і те саме (або тотожні). Тому наше завдання - узагальнюючи інформацію, в лаконічній та доступній формі з’ясувати, що таке донорські організації, фонди, гранти та як з ними працювати.

Донори - це міжнародні організації, державні установи, комерційні структури, громадські некомерційні організації (релігійні, наукові тощо), приватні благодійні фонди або приватні особи, що надають громадянам та організаціям на некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в цілому на благо усього суспільства.

На практиці існує декілька класифікацій донорів, які можна систематизувати так:

За видами допомоги, що надається, донори поділяються на тих, хто:

 надає гранти;

 виділяє стипендії на навчання;

 здійснює експертну (консультативну) допомогу;

 надає технології, обладнання тощо.

За сферою інтересів донори поділяються на вузькоспеціалізовані (здійснюють підтримку в чітко визначених сферах діяльності, наприклад, Всесвітній фонд боротьби зі СНІДом, Глобальний екологічний фонд) та універсальні (пріоритетами діяльності яких є різноманітні суспільні проблеми).

За територіальними межами дії донори бувають національними та міжнародними. Хоча у цих рекомендаціях ми в основному зосереджуємось на міжнародній допомозі, не варто забувати й про вітчизняних грантодавців. Тим більше, що українські організації в рамках власних програм і великих проектів можуть здійснювати так зване субгрантування. Таким чином працює, наприклад,    Український фонд соціальних інвестицій, який на конкурсній основі перерозподіляє кошти, отримані від іноземних фінансових організацій.

За джерелом капіталу можна виділити такі основні групи міжнародних донорів, які доступні для здобувачів з України: міждержавні організації, урядові, суспільні та корпоративні донори. Дещо докладніше про ці групи.

Міждержавні організації. До цієї групи донорів належать установи Організації Об’єднаних Націй (Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), ЮНІСЕФ, Світовий банк, Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду (СВА), тощо) та Європейського Союзу (Європейська комісія, Рада Європи, ОБСЄ,).

2  Урядові донори. Це можуть бути грантові програми окремих закордонних органів влади (Агенство США з міжнародного розвитку (USAID), Канадське агентство міжнародного розвитку (СIDA), Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та ін.), або посольств іноземних держав в Україні (США, ФРН, Норвегії тощо).

Суспільні донори можуть бути як національними(наприклад німецькі фонди політичних партій – Фонд К.Аденаура, Фонд Ф.Наумана та ін.) так і міжнародними (наприклад PHARE- Програма демократії, Міжнародний Вишеградський фонд). Вони будуються відповідно на фінансових надходжень з однієї або декількох країн та зобов’язані звітувати перед тими на чиї гроші вони існують.

Приватні донори. До цієї категорії належать донори різного обсягу і характеру діяльності – від таких великих міжнародних організацій, як міжнародний фонд «Відродження» Дж.Сороса та Фонд Рокфеллера до невеликих сімейних фондів Фонд Кнута і Аліси Валенбергів, Фонд Раскоба заохочення католицької діяльності).

Корпоративні донори реалізують програми соціальної відповідальності великих компаній (Компанія «Монсанто», Інститут нетрадиційного газу компанії «Шелл»).

Найпоширенішим джерелом додаткових ресурсів неприбуткових організацій та соціально-значущих проектів, як уже зазначалося, є благодійні фонди, які, в свою чергу, надають допомогу у вигляді грантів.

Термін "фонд" (англ. - fund) означає суму коштів, заощаджених або приготованих для виконання конкретних визначених цілей і завдань. Фондами можуть бути державні установи різних країн, міжнародні організації, приватні благодійні фонди, комерційні структури, релігійні, наукові та інші громадські некомерційні організації, які володіють первинним капіталом (або вкладом), та надають підтримку або допомогу в благодійній, освітній, культурній, релігійній та інших видах діяльності, що приносить користь громадськості, та фінансує в першу чергу інші некомерційні організації.

Згідно з даними Центру Європейських Фондів (ЕРО), у США зареєстровано близько 40 тис. благодійних фондів, в Європі їх кількість коливається від 80 до 100 тис.

Гранти надаються за результатами грантових програм-конкурсів, що оголошуються для неприбуткових організацій, під час яких проект повинен пройти у процедуру подання заявки на отримання гранту, і, у випадку перемоги в конкурсі - отримати кошти (допомогу).

Існує декілька визначень поняття "грант":

1. Грант (англ. "grant" - дар, дотація, стипендія) - це цільова фінансова дотація, що надається вченим на проведення наукових досліджень.

2. Грант - це безоплатна цільова субсидія, що надається на конкурсній основі організації, ініціативній групі або індивідуальній особі для реалізації заявленого проекту в тій чи іншій сфері діяльності.

3. Грант - благодійний внесок або цільове пожертвування, надане фізичними і юридичними особами в грошовій і натуральній формах.

4. Грант - кошти, безоплатно передані дарувальником (фондом, корпорацією, урядовим закладом або приватною особою) некомерційній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи.

5. Грант - кошти, техніка або інші ресурси, що безповоротно передається донором (фондом, корпорацією, державною установою або приватною особою) некомерційній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи.

На відміну від позики грант не треба повертати.

Слід зазначити ще, що в проектній діяльності та роботі з пошуку грантових програм виділяють ще також гранти для бізнесу – допомога бізнес-клієнтам у залученні коштів на розвиток власної справи, консультації, зустрічі, експертні оцінки, пошук можливостей фінансування та робота з грантовими заявками за залученням відповідних експертів.

З точки зору періодичності проведення грантові програми поділяються на:

 разові конкурси - програми грантів, які проводяться фондами один раз (як правило, вони спрямовані на досягнення певних цілей і завдань);

 циклічні конкурси - програми грантів, які повторюються через певні проміжки часу - один-два рази на рік;

 постійні конкурси - програми грантів, які не мають певних термінів подання заявок на фінансування. Проекти розглядаються за фактом їх надходження.

 

З чого починати роботу, пошук грантових програм

Цикл діяльності по залученню ресурсів визначає послідовність ваших дій.

Перший крок (потреби) – визначення проблеми, формулювання її актуальності та невідкладності вирішення, планування проекту (програми), складання бюджету.

Спочатку необхідно абсолютно чітко визначити, для чого, для досягнення якої мети або вирішення якої проблеми потрібні кошти. Потім, що конкретно необхідно (гроші, приміщення, майно, послуги). Де ці кошти знаходяться, або, іншими словами, у кого їх можна попросити і як це зробити таким чином, щоб досягти успіху.

Другий крок (пошук джерел відсутніх ресурсів) – пошук грантових конкурсів, мета і завдання яких співпадають з метою і завданням вашого проекту.

Починати грантову діяльність краще за все з участі у не дуже значних за обсягом фінансування грантових конкурсах. Умовно можна планувати свою роботу за такою схемою:

 регіональні або місцеві грантові програми;

 гранти при Посольствах;

 спеціальні програми «малих грантів»;

 спільні програми в рамках Євросоюзу.

Для того щоб взяти участь у грантовій програмі треба знайти відкриті грантові конкурси, що відповідають напрямку діяльності вашої організації. Для цього треба провести моніторинг сайтів відповідних організацій, які узагальнюють та актуалізують грантові конкурси, в яких можна взяти участь в даний час: умови участі, сума гранту, кінцевий термін подання заявки, аплікаційні форми і т.д.

Визначившись із переліком найбільш прийнятних для підтримки вашого проекту донорів, необхідно докладно ознайомитись з умовами надання ними фінансової допомоги. Щоб запобігти ситуації, коли проект може бути відхилено через недотримання формальних вимог, перед написанням заявки треба уважно вивчити особливості грантових конкурсів, особливу увагу приділяючи наведеним нижче характеристикам:

 географія конкурсу (грантодавець може оголосити конкурс для певних регіонів України);

 тип одержувачів грантів (органи самоврядування, громадські об’єднання, вищі навчальні заклади, заклади охорони здоровя, освіти, соціального захисту, засоби масової інформації, ініціативні групи тощо);

 пріоритети конкурсу (напрями надання допомоги конкретизуються у пріоритетах конкретних конкурсів);

 терміни подання заявки та підведення підсумків конкурсу;

 розмір гранта та розмір власного внеску;

 термін реалізації проекту;

 види діяльності, що фінансуються (у деяких випадках у рамках певного конкурсу донор може фінансувати чітко визначені заходи та відмовлятися фінансувати деякі статті видатків, найчастіше- непрямі видатки та/або оплату праці).

Де шукати інформацію про грантові конкурси ?

В першу чергу — на офіційних сайтах донорських організацій.

Рекомендуємо створити власну базу даних грантодавців і час від часу перевіряти їх сайти. З цих джерел можна отримати безліч корисної інформації про вже реалізовані та нові програми міжнародної технічної допомоги, про зміни у грантовій політиці та ін.

Регулярний моніторинг сайтів донорів, з одного боку, дозволить бути в курсі головних новин, а з іншого - потребує багато часу. В останньому випадку можна скористатись послугами багатьох сервісних організацій, які збирають, обробляють та розповсюджують інформацію про грантові конкурси. Серед подібних агрегаторів відзначимо такі інформаційні джерела.

 

Зарубіжні ресурси з фандрайзингу

Якщо ви добре володієте англійською мовою і бажаєте отримувати ексклюзивну інформацію зі світу грантрайтингу, тоді можете скористатися такими інтернет-ресурсами :

• http://foundations.org - каталог грантодавців, який ведеться з 1995 року;

 http://www.efc.be/ - European Foundation Centre (EFC) — Міжнародна асоціація суспільних та корпоративних донорів;

• http://foundationcenter.org/ — міжнародний портал про філантропію;

• http://www.guidestar.org - міжнародний портал для некомерційних організацій.

 

Сайти органів публічної влади в Україні.

Багато центральних органів виконавчої влади розміщують інформацію про проекти і програми міжнародної технічної допомоги, серед них можна відмітити:

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (http://www.me.gov.ua) ;

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово –комунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua);

 Міністерство молоді та спорту України (http://dsmsu.gov.ua);

 Департамент підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської облдержаадміністрації (http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/granti-ta-programi) здійснює щотижневу розсилку актуальної інформації про грантові конкурси.

 Восени 2016 року у рамках проекту «Міжнародна допомога. Створення комунікативної платформи» Харківської обласної спілки «Молодіжні Ініціативи» та Департаменту з підвищення конкуренто-спроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» була створена комунікативна платформа проектів та програм міжнародної допомоги GrantsLife (http://grantslife.kh.gov.ua), яка дозволяє потенційним реципієнтам вчасно реагувати на актуальні грантові пропозиції від міжнародних донорів, обмінюватись досвідом реалізації проектів та здобувати навички з проектного менеджменту.

 

Портали українських недержавних організацій.

Великий обсяг корисної, в значній мірі, уже опрацьованої інформації можна знайти на сайтах:

 Ресурсного центру «Гурт» (http://gurt.org.ua/);

 Інформаційного порталу некомерційних організацій України «Громадський простір» (http://www.prostir.ua/category/grants/);

 «Велика ідея» https://biggggidea.com/; і

 Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (http://vassr.org/);

Інформація про навчання, стажування розміщується на сайтах:

 “Platforma”(http://platfor.ma),

 порталі з управління знаннями “Knowledgeportal ”(http://www.kp. org.ua/);

 “Mladinfo”(http://www.mladiinfo.eu/);

 “Unistudy” (http://unistudy.org.ua/short-term/training/);

 Відділу академічної мобільності КНУ імені Тараса Шевченка про стипендії для навчання (http://mobility.univ.kiev.ua/).

 

Сторінки у соціальних мережах.

Група «Гранти, конкурси, стипендії»

(https://www.facebook.com/groups/progrants/).

Окрім того, інформація про відкриті грантові конкурси поширюється обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, освітніми закладами, науковими бібліотеками, дипломатичними установами іноземних країн акредитованих в Україні.

На офіційних сайтах Тернопільської обласної ради та Тернопільської обласної державної адміністрації також є відповідні розділи щодо грантових програм та рекомендації з підготовки і подання грантових заявок.

 

Підготовка проекту та подання грантової заявки

Третій крок (звернення) – підготовка грантової заявки з урахуванням вимог відповідного грантодавця, надсилання цієї заявки, контакт з представниками організації-донора і отримання коштів або інших ресурсів.

Обов’язковою умовою успішного здобуття грантів є правильно підготовлений проект. Тому, розпочинаючи пошук фінансування слід пам’ятати, що за один день написати хороший проект неможливо і починати готувати проектну заявку необхідно завчасно.

Перш за все визначимося, що ми розуміємо під поняттям «проект». Слово проект є одним із найбільш уживаних у пресі, виробничій діяльності та навіть у побуті. Сьогодні проектний підхід формує стиль життя людей багатьох розвинених країн. У вітчизняній практиці протягом певного періоду поняття «проект» використовувалося переважно в технічній сфері як певні розрахунки, креслення, технічна документація, метою якою було втілення певного задуму при створенні нового продукту (приладу, послуги, споруди, тощо). При цьому проект розробки технічної документації називався «проектуванням». У світовій практиці для визначення даного процесу використовується термін – дизайн, проектування споруд, розробка виробів.

Сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого визначення терміну «проект». У сучасному розумінні проект представляє певне завдання з визначеними вхідними даними і потрібними результатами, які обумовлюють  спосіб його вирішення. Одним із найбільш вдалих, ми вважаємо, є визначення Світового банку, а саме:

Проект – це комплекс заходів, які здійснюються для досягнення чітко визначених цілей впродовж відведеного часу і за допомогою призначених на це фінансових ресурсів.

Тому, очевидним є висновок про необхідність професійного підходу до проектного управління як до інструменту, який дозволяє ефективно вирішувати і великомасштабні завдання розвитку економіки країни в цілому, і окремого виробництва, і проблеми розвитку невеликих територій, окремих сільських рад, підприємств та установ.

Підсумовуючи визначення проекту слід зазначити, що проект це діяльність спрямована на розвиток, поліпшення та зміну існуючої ситуації.

Впродовж останніх десятиліть міжнародними донорами розроблено процедури та методологічні принципи щодо підготовки проектів та управління ними. Їх застосування, а завдяки цьому і використання досвіду попередників, зменшує ризик допущення помилок, які виникають на етапі написання проекту, тим самим підвищуючи шанси на отримання коштів для його реалізації.

Незважаючи на те, що в кожного донора свої вимоги щодо оформлення проектних заявок, у їх структурі можна виокремити найчастіше повторювані елементи – так званий універсальний формат для написання проекту, який дозволить включити до заявки практично всі можливі розділи, що зустрічаються у вимогах різних донорів:

 Титульний аркуш

 Резюме проекту

 Вступ

 Постановка проблеми

 Мета і завдання

 Методи

 Цільові групи

 Припущення

 Очікувані результати

 Оцінювання

 Життєздатність проекту

 План реалізації

 Звітність

 Бюджет

 Додатки

Саме тому, до підготовки проектів, а відповідно і заявок на гранти доцільно ставитися не як до разової проби пера, а як до постійної діяльності по залученню додаткових ресурсів для розвитку організації. Така діяльність називається англійським словом фандрайзинг і включає в себе не тільки підготовку заявок на гранти, але і залучення матеріальних ресурсів з інших можливих джерел.

Факт підготовки і відправки заявки зовсім не є гарантією отримання гранту. Оскільки найчастіше гранти надаються на конкурсній основі, їх отримують організації, які зможуть цей конкурс виграти. Вважається, що ефективність діяльності буде нормальною, якщо буде профінансована кожна десята заявка (10%). Якщо ви відправили заявку і у відповідь отримали від грантодавця багато питань, значить ваша заявка продовжує конкурсну боротьбу. На всі поставлені запитання треба відповісти докладно і оперативно. Якщо ж ви отримали повідомлення про те, що ваша заявка не пройшла за конкурсом, спробуйте уточнити мотиви відмови і врахувати їх у подальшій роботі.

Відносини між організаціями, що надають гранти і організаціями, що їх отримують — це відносини партнерів. Успішно виконані проект допомагають фонду, що надає гранти, знайти гроші на подальший розвиток своєї діяльності. Максимально щирі, коректні відносини з грантодавцем допоможуть підготувати заявку та успішно виконати проект, а відтак отримати досвід і значно підвищити шанси на отримання наступних грантів з будь-яких джерел. «Провалений» проект ці шанси помітно знижує — інформація про проблеми грантоотримувачів поширюється серед грантодавців дуже швидко.

У разі отримання повідомлення про перемогу в конкурсі необхідно буде укласти договір з грантодавцем і суворо його дотримуватися. Грантодавець не тільки має право контролювати хід виконання проекту та цільове використання коштів, але і поширювати інформацію про грантоотримувача.

 

ПЕРЕЛІК ДОСТУПНИХ З КВІТНЯ МІСЯЦЯ 2024 РОКУ ГРАНДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ

 

Організація проєктної діяльності під час воєнного стану і надалі залишається важливим напрямком роботи органів місцевого самоврядування.

Дана інформація спрямована на залучення громад, громадських організацій та фізичних, юридичних осіб до участі в конкурсах на отримання коштів міжнародних фондів, які працюють на території України та Тернопільської  області зокрема.

Інформація підготовлена за тематичними напрямками та місяцями дедлайну.

КВІТЕНЬ 2024

КОНКУРС "МОЯ КРАЇНА - МОЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"

https://slot.day/scholarship/

Тематичний напрямок: Освіта, стажування, стипендії

Грантодавець-організатор: 

Сфери підтримки: Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, необхідно написати статтю (вимоги до статті нижче) на тему: "Моя країна - моя відповідальність". Тема і форма wстатті довільна, але вона має бути пов’язана з розвитком держави та національної свідомості українців. У своїй роботі можна писати про майбутню відбудову країни та/або сьогоденні виклики, які вимагають реакції від суспільства. Краще підняти один виклик і детально розкрити проблематику, ніж багато, але поверхнево.

Заявники: Scholarship in Ukraine

Розмір гранту: не вказано

Термін подачі заявок: 01 квітня 2024 року

2-РІЧНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА "СХІДНІ СТУДІЇ У ВАРШАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ"

https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/stypendia-wschodnie/nabor-na-stypendia-wschodnie/#1676288539967-5eb042ed-7b5d

Тематичний напрямок: Освітая. стажування, стипендії

Грантодавець-організатор:

Сфери підтримки: Дворічна магістерська програма, що включає 5 окремих спеціалізацій, готує висококваліфікованих спеціалістів в проблематиці Східної Європи.

Заявники: Стипендії призначаються громадянам віком до 35 років з країн Східної Європи, Балкан, Кавказу та Центральної Азії

Розмір гранду: 1,5 тис. злотих/міс. нетто

Додаткова інформація:
Період навчання з 1 жовтня 2024 року по 30 червня 2026 року

Термін подачі заявок: 10 квітня 2024 року

INSPIRE POTENTIALS – МАГІСТЕРСЬКІ СТИПЕНДІЇ MARVEL

https://nccr-marvel.ch/outreach/equal-opportunities/inspire-description?fbclid=IwAR2G7OB40g0x2ccE6abLp5P_7jB3murCpfyu
Mn9eISJ570sZmZzxFv9UArE

Тематичний напрямок: Освіта, стажування, стипендії

Грантодавець-організатор:

Сфери підтримки: MARVEL Master's Fellowships спрямовані на розширення можливостей відмінних студенток для виконання своїх магістерських робіт у лабораторії, що належить NCCR MARVEL, на тему "Комп’ютерне проектування та Відкриття нових матеріалів"

Заявники: Жінки-студентки магістратури, дослідниці у галузі обчислювального матеріалознавства, моделювання електронних структур, машинного навчання та великих даних, представлених різними залученими лабораторіями

Розмір гранту: 12 тис. швейцарських франків (на 6 міс.)

Додаткова інформація: Наступні кінцеві терміни подачі заявок: 15.04.2024 р., 15.10.2024 р., 15.04.2025 р. 15.10.2025 р.

Термін подачі заявок: 15 квітня 2024 року

КОНКУРС НА РОЗРОБКУ І РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ ЩОДО СПРАВЕДЛИВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ГРОМАД

https://ecoaction.org.ua/konkurs-ho-proektiv-spravedlyvoi-transform-vuh-hromad.html

Тематичний напрямок: Енергоефективність і екологія

Грантодавець-організатор: «Екодія»

Сфери підтримки: 

Проєкти можуть включати:

* Дослідження та/або підготовка аналітичних матеріалів за напрямками, які стосуються справедливої трансформації;

* Технічне обгрунтування проєктів/реалізація проєктів, які сприятимуть справедливій трансформації громад;

*   Обов’язковим є включення комунікаційної компоненти – інформування про результати роботи, процес реалізації проєкту та/або справедливу трансформацію загалом через медіа та/або інші комунікаційні канали;

Заявники: Громадські організації, зацікавлені у роботі з темою справедливої трансформації та енергетичного переходу

Розміргранту: 4 тис. євро

Додаткова інформація: Буде відібрано 3 організації

Термін подачі заявок:  30 квітня 2024 року

 

 

 

ТРАВЕНЬ 2024

КОНКУРС ГРАНТІВ ДЛЯ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕНЕРГЕТИКИ

https://ecoclubrivne.org/grant_oms/

Тематичний напрямок: Енергоефективність і екологія

Грантодавець-організатор: «Екоклуб» і «Екодія»

Сфери підтримки: Кошти гранту покривають:

 • Орієнтовний, але невичерпний перелік діяльностей: 

  * розробка та впровадження рішень, що сприяють впровадженню енергоефективних заходів;

  * популяризація та розгортання ВДЕ;

  * участь в національних політиках задля попередження змін клімату;

  * посилення співпраці ОМС з громадськістю.

Заявники: ОМС, громадські організації, консорціуми

Розмір гранту: до 10 тис. євро

Додаткова інформація: Конкурс може завершитися раніше, за умови витрати всього фінансування.

Термін подачі заявок: 15 травня 2024 року.

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAM

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/

Тематичний напрямок: Освіта, стажування, стипендії

Грантодавець-організатор: Програма iменi Фулбрайта в УкраїнiПредставництво Інституту Міжнародної Освіти

Сфери підтримки: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра.

Заявники: Студенти старших курсів, випускники ЗВО

Розмір гранту: Умови гранту:

* оплата навчання в університеті

* щомісячна стипендія

* медичне страхування

* квиток в обидва боки

Додаткова інформація: 2 тематичні напрями для грантерів:

1) "Аналіз послуг вантажних перевезень в умовах воєнного стану. Ваші пропозиції щодо покращення"

2) "Аналіз кейсів іноземних фінтех-компаній та обґрунтування їх застосування в Україні"

Термін подачі заявок: 16 травня 2024 року.

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС "СМІЛИВІ ІДЕЇ"

https://mriemotadiemorazom.org/grants?fbclid=IwAR1MU2E09z1SS4fwG7JiLQZ37ODCsCoFB4UY6rMB9BzdyhG-I-ekwwjup9w

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток та демократичні ініціативи/перетворення

Грантодавець-організатор: USAID

Сфери підтримки: "Сміливі ідеї" - це можливість отримати фінансування на креативний та новаторський проєкт, що виходить за рамки стандартних ідей та відповідає цілям і пріоритетам програми "Мріємо та діємо", сприяє розвитку потенціалу молоді віком 10–35 років.

Заявники:

* благодійні організації та фонди, громадські об’єднання (громадські організації, громадські спілки), які зареєстровані як юридичні особи в Україні та мають статус неприбуткової організації;

* молодіжні громадські організації та організації, які реалізують молодіжні ініціативи (МГО);

* українські представництва міжнародних організацій, зареєстровані як юридичні особи в Україні та мають статус неприбуткової організації.

Розмір гранту: від 25 тис. до 80 тис. дол.

Додаткова інформація: Увага! Заявки приймаються з першого дня конкурсу та будуть розглядатись регулярно, кожних два місяці та один раз після крайнього терміну подачі заявок.

Термін подачі заявок: 27 травня 2024 року.

СПІВФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ АГРАРНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РАМКАХ USAID АГРО

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-ahro-nadast-703-mln-hryven-na-rozvytok-eksportoorijentovanoji-pererobky-zernovyh-olijnyh-ta-bobovyh-kultur

Тематичний напрямок: Аграрний розвиток

Грантодавець-організатор:USAID АГРО

Сфери підтримки:

Кошти будуть надані підприємствам з метою досягнення наступних результатів:

* Збільшити обсяги закупівлі та переробки сировини, зокрема, налагоджуючи довгострокове партнерство з мікро, малими та середніми агровиробниками,

* Запровадити нові технології та практики переробки продукції зернових, щоб збільшити продуктивність щонайменше на 25%,

* Розробити довгострокову експортну стратегію та збільшити обсяги продажів на 20% через 5 нових експортних каналів та ринків збуту готової продукції переробки,

* Збільшити обсяги продажів на закордонних ринках.

Заявники:

Недержавні (приватні) підприємства/компанії, які мають експортоорієнтовані стратегії розвитку та є постійними експортерами.

Розмір гранту: гранти від 10 млн грн до 100 млн грн співфінансування (для 20 підприємств)

Термін подачі заявок: 31 травня 2024 року.

   

 

ЧЕРВЕНЬ 2024

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ IT-СТАРТАПІВ УКРАЇНИ

https://smartsolutions.ua/grantovi-programi-dlja-it-startapiv-ukraini/

Тематичний напрямок: Наука та інновації, it та інші технологічні рішення

Грантодавець-організатор: Уряд України

Сфери підтримки: 

* грант для стартапів на етапі підтвердження концепту (proof-of-concept) — у сумі до 750 тис. гривень;

* грант для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP) — у сумі до 1 500 тис. гривень;

* грант для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP), які вже отримують виручку від реалізації товарів та/або надання послуг, — у сумі до 3 500 тис. гривень. Основною умовою для отримання цього гранту є залучення стартапом фінансування на ранньому етапі розвитку в обмін на частку в статутному капіталі стартапу не менше 750 тис. гривень (тобто вартість частки інвестора

Заявники: Організації громадянського суспільства / консорціуми організацій

Розмір гранту: від 750 тис. до 3,5 млн. грн.

Термін подачі заявок: 01 червня 2024 року

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2024

ГРАНТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

https://thedigital.gov.ua/news/usaid-vidilyae-grant-500-000-na-vprovadzhennya-innovatsiynikh-proektiv-u-sferi-kiberbezpeki

Тематичний напрямок: Наука та інновації, it та інші технологічні рішення

Грантодавець-організатор: USAID

Сфери підтримки: Проєкт сприятиме розробці та розгортанню інноваційних рішень у сфері кібербезпеки для стимулювати зростання ринку кібербезпеки. Ці рішення не лише дадуть змогу захистити державні інформаційні ресурси, а й зроблять вагомий внесок у посилення світової кібербезпеки.

Заявники: В конкурсі можуть взяти участь стартапи, розробники та ІТ-компанії

Розмір гранту: до 500 тис. дол

Термін подачі заявок: 30 вересня 2024 року

ГРАНТОВА ПРОГРАМА №1 ВІД ПРОЕКТУ USAID "ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я"

https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2023/04/OGAP-Restoration_HRS_3.23.2023_approvedukr.pdf

Тематичний напрямок: Охорона здоров’я

Грантодавець-організатор: USAID

Сфери підтримки: Гранти в рамках ВГП спрямовані на усунення критичних прогалин і забезпечення надання медичних послуг для загального захисту здоров’я українців, а також на паралельне відновлення системи охорони здоров’я. Сприяючи відновленню медичних послуг та закладів у системі охорони здоров’я України, гранти доповнюватимуть гуманітарну допомогу і таким чином допомагатимуть суб’єктам місцевої системи охорони здоров’я відновлювати та зміцнювати свою спроможність задовольняти основні потреби у сфері охорони здоров’я.

Заявники: Представники громадянського суспільства (у тому числі неурядових академічних установ, аналітичних центрів та/або професійних асоціацій), організації пацієнтів та правозахисних груп, заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) та організації на рівні громади

Додаткова інформація: 1 млн. дол.

Розмір гранту: Грантові концепції/заявки приймаються постійно до 30 вересня 2024 р. Конкурсна комісія збиратиметься раз на два тижні або частіше, якщо необхідно, щоб розглянути подані концепції. Концепції/заявки можна подавати українською.

Термін подачі заявок: 30 вересня 2024 року

   

 

ЖОВТЕНЬ 2024

КОНКУРС ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МИТЦІВ ВІД ПРОГРАМИ ЄС "CULTUREMOVESEUROPE"

https://www.prostir.ua/?grants=oholosheno-druhyj-konkurs-indyvidualnoji-mobilnosti-myttsiv-vid-prohramy-es-culture-moves-europe

Тематичний напрямок: Культура і туризм

Грантодавець-організатор: ЄС "Culture Moves Europe"

Сфери підтримки: Грант покриває витрати на подорож та проживання, а також надає додаткову підтримку на індивідуальних умовах. "Креативна Європа" – це програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів. Метою програми є захист, розвиток та промоція європейського культурного та мовного розмаїття та спадщини, а також підвищення конкурентоспроможності та економічного потенціалу сектору культурних та креативних індустрій, зокрема аудіовізуального

Заявники: Для митців та культурних фахівців у реалізації проекту з партнером на їх вибір у країні Креативної Європи, яка не є їхньою країною проживання. Даний конкурс відкритий для індивідів та груп до 5 осіб.

Розмір гранту: не вказано

Додаткова інформація: Податись на другий конкурс можна з 2.10.2023 до 31.10.2024. Тривалість проектів може становити від 7 до 60 днів для окремих осіб та від 7 до 21 дня для груп до 5 осіб.

Термін подачі заявок: 31 жовтня 2024 року

 

 

ГРУДЕНЬ 2024

ГРАНТ НА НАВЧАННЯ В СФЕРІ IT

https://ee.humanitarianresponse.info/x/9MVecsdA?fbclid=IwAR1VL9lLCqX7m5ir_zkk3iLNo4RF
_RjesYQBAbnrV0Cr3HB1yDceVZ_dU38

Тематичний напрямок: Наука та інновації, it та інші технологічні рішення.

Грантодавець-організатор: Програму підтримує Global Affairs Canada

Сфери підтримки: Головною метою програми є економічний розвиток та розширення можливостей для зайнятості жінок, а також, збільшення їх доступу до інноваційних та більш оплачуваних сфер діяльності. Програма передбачає навчання на короткострокових та інтенсивних курсах (від 3 до 12 місяців) у провідних IT школах та академіях, які є партнерами ACTED.

Заявники: Особи, які мають освіту, досвід, навички в IT сфері й наявність технічного устаткування відповідно до обраного напрямку навчання. У першу чергу програма підтримує осіб, які постраждали від збройного конфлікту та мають соціальні та фінансові критерії вразливості.

* Програма надає перевагу жінкам, які відносяться до найбільш вразливого населення та постійно проживають на території України.

Розмір гранту: до 40 тис грн

Додаткова інформація: Дедлайн не вказано. Для отримання додаткової інформації просимо звернутися за телефонами: +38 099 071 27 69 (Львів)

Термін подачі заявок: 01 грудня 2024 року

МІКРОГРАНТІВ НА СТВОРЕННЯ АБО РОЗВИТОК ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu

Тематичний напрямок: Економіка та підприємництво

Грантодавець-організатор: Уряд України

Сфери підтримки: На які цілі можна витратити грант?

- придбання обладнання;

- закупівлю сировини;

- орендну плату (не більше 25% від суми гранту);

- лізинг обладнання

Заявники: Майбутні підприємці, діючі ФОП або ЮО:

- які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України;

- які не провадять господарську діяльність на території росії;

- які не перебувають під санкціями;

- щодо яких не порушено справи про банкрутство;

- щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;
- які не мають заборгованості перед бюджетом.

Розмір гранту: від 50 тис. до 250 тис. грн

Додаткова інформація: Кінцеві терміни подання зима-весна 2024: до 28.01 / 11.02 / 25.02 / 10.03 / 24.03 / 07.04 / 21.04 / 05.05 / 19.05

Термін подачі заявок: 31 грудня 2024 року

ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej

Тематичний напрямок: Економіка та підприємництво

Грантодавець-організатор: є IREX
 за підтримки Державного Департаменту США.

Сфери підтримки: На які цілі можна витратити грант?

* меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання;

ліцензійне програмне забезпечення (до 50% коштів);

* сировину, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, а також на тварин або саджанці для створення ферм (до 70% коштів);

* послуги з маркетингу та реклами (до 10% коштів);

* оренду нежитлових приміщень або землі для комерційних і виробничих цілей (до 25% коштів);

* оренду обладнання (до 30% коштів);

лізинг обладнання, крім власних * транспортних засобів (до 50% коштів);

придбання франшизи.

Заявники:

1) Ветерани, і члени їх сімʼї. Отримувач гранту повинен створити 1 роб.місце;

2) Ветерани, і члени їх сімʼї. Отримувач гранту повинен створити 2 роб.місця;

3) Ветеран, який зареєстрований як ФОП від 3 років. Програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити 4 робочі місця.

Розмір гранту:

1) до 250 тис грн

2) до 500 тис грн

3) до 1 млн грн

Додаткова інформація: Кінцеві терміни подання зима-весна 2024: до 28.01 / 11.02 / 25.02 / 10.03 / 24.03 / 07.04 / 21.04 / 05.05 / 19.05

Термін подачі заявок: 29 грудня 2024 року

КОНКУРС ТРЕВЕЛ ГРАНТІВ ДЛЯ АКТИВІСТОК І ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНОЧИХ/ФЕМІНІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

https://uwf.org.ua/trevel-grants/

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток та демократичні ініціативи/перетворення

Грантодавець-організатор: Український Жіночий Фонд

Сфери підтримки:

* Підтримка жіночих/феміністичних громадських організацій, особливо тих, які представляють інтереси вразливих жінок і дівчат, та тих, що зіштовхуються з множинною дискримінацією, задля покращення управління та стійкості.

* Посилення жіночих громадських організацій в плануванні та адвокації для просування гендерної рівності в Україні.

* Підвищення ефективності національних та регіональних жіночих/феміністичних платформ, мереж та коаліцій у їх впливу на впровадження ґендерно-чутливих змін та реалізації ґендерно-чутливої політики в Україні.

Заявники: Жіночі правозахисні організації, активісток та платформи взаємодії для досягнення їхніх інституційних, програмних та адвокаційних цілей задля забезпечення прав жінок та дівчат і просування ґендерної рівності в Україні

Розмір гранту: до 3 тис. канад. дол.

Додаткова інформація: Конкурс діє на постійній основі. Активістка/експертка може скористатись підтримкою в рамках програми не більше трьох разів на рік.

Термін подачі заявок: 31 грудня 2023 року

КОНКУРС ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ГНУЧКОГО РЕАГУВАННЯ ВІД NEWDEMOCRACYFUND

https://www.newdemocracyfund.org/we-support/flexible-response-mechanism/

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток та демократичні ініціативи/перетворення

Грантодавець-організатор: Фонд нової демократії Міністерства закордонних справ Данії 

Сфери підтримки: Проекти, які зосереджені на: 

* Протидія обмеженням і порушенням прав людини, щоб подолати ризики та надзвичайні ситуації та відновити громадянський простір  

* Використання нових вікон можливостей і нових політичних можливостей  

* Надання екстреної допомоги особам будь-якої статі та групам, які перебувають під загрозою, де підтримка здійснюється через організації громадянського суспільства

Заявники: Правозахисники

Митці та/або культурні неурядові організації

Журналісти та документалісти

Профспілки чи інші недержавні трудові організації; 

Асоціації, мережі чи будь-які інші організації, які представляють певний голос/групу в суспільстві

Учасники громадянського суспільства в східних сусідніх країнах

Розмір гранту: до 400 тис. данських крон

Додаткова інформація: Конкурс діє на постійній основі. Термін виконання проєкту: макс. 1 рік. Зверніть увагу, що всі заходи мають бути завершені до кінця 2026 р.

Термін подачі заявок: 31 грудня 2024 року

OPENAI КІБЕРБЕЗПЕКА - ГРАНТОВА ПРОГРАМА

https://openai.com/blog/openai-cybersecurity-grant-program

Тематичний напрямок: Наука та інновації, it та інші технологічні рішення

Грантодавець-організатор: OpenAI 

Сфери підтримки:

Програма грантів спрямована на посилення та кількісну оцінку можливостей кібербезпеки на основі штучного інтелекту та сприяння високорівневому дискурсу щодо штучного інтелекту та кібербезпеки.

Заявники:

ІТ-девелопери

Розміргранту: до 10 тис. дол.

Термін подачі заявок: 31 грудня 2024 року

ДОСТУП ДО ФІНАНСУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА СТІЙКОСТІ ММСП В УКРАЇНІ II

https://www.oschadbank.ua/news/ukrainskij-biznes-znovu-moze-otrimati-v-osadi-kreditnu-pidtrimku-z-grantovim-komponentom-vid-uradu-nimeccini

Тематичний напрямок: Економіка та підприємництво

Грантодавець-організатор: Ощадбанк

Сфери підтримки: Для підприємствам мікро, малого та середнього бізнесу, задіяних в економічно важливих для України сферах бізнесу таких як сільське господарство, зокрема постачання та переробка харчових продуктів, швейна (текстильна) промисловість, переробна промисловість, а також експортно орієнтовне виробництво.

Заявники: Підприємства з позитивною кредитною історією, що мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро, які не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають заборгованості перед держбюджетом.

Розмір гранду:

а) 30% компенсації (макс. сума інвестпроєкту 30 тис. євро)

б) 20% компенсації (макс. сума інвестпроєкту 20 тис. євро)

Додаткова інформація: Групи: а) внутрішньо переміщ. та підприємства із деокупованих територій б) інші підприємства

Термін подачі заявок: 31 грудня 2024 року

КОМПЕНСАЦІЯ РОБОТОДАВЦЯМ ВИТРАТИ ЗА ОБЛАШТУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ГРОМАДЯН З ІНВАЛІДНІСТЮ

https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavna-sluzhba-zainiatosti-kompensuie-robotodavtsiam-vytraty-za-oblashtuvannia-robochykh-mists-pratsevlashtovanykh-hromadian-z-invalidnistiu

Тематичний напрямок: Економіка та підприємництво

Грантодавець-організатор: Державна служба зайнятості України

Сфери підтримки: Компенсація надається за придбані роботодавцем допоміжні засоби для облаштування робочого місця працевлаштованих осіб з інвалідністю. Перелік таких засобів досить великий і включає:

* меблі та фурнітуру для робочих місць;

* комп’ютери та оргтехніку;

* програмне забезпечення;

* поручні та бруси;

* машини для виробництва та оброблення;

* засоби для захисту здоров’я і безпеки на

* робочих місцях;

* програмне забезпечення тощо.

Заявники: Роботодавці, які надали роботу людині з І або ІІ групою інвалідності та підлаштували під її потреби робоче місце

Розмір гранду:

* до 15 мін. зарплат (на сьогодні — 100,5 тис. грн) - за громадян з інвалідністю І групи;

* до 10 мін. зарплат (67 тис. грн) - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю ІІ групи.

Термін подачі заявок: 31 грудня 2024 року

 

ПРОГРАМИ ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ПЕВНОГО ПЕРІОДУ

МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/

Тематичний напрямок: Культура та ТуризмСоціальний розвиток.

Грантодавець-організатор: Міжнародний Вишеградський фонд - це донорська організація, заснована у 2000 році урядами країн Вишеградської групи (V4) – Чеською Республікою, Угорщиною, Польщею та Словаччиною. Його мета - сприяти регіональній співпраці як між країнами V4, так і іншими регіонами, зокрема країнами Західних Балкан та Східного партнерства (EaP)

Сфери підтримки:

 • культурна співпраця;
 • освіта;
 • туризм;
 • наукові та молодіжні обміни;
 • транскордонна співпраця

Заявники:

 • організації громадянського суспільства (ОГС);
 • освітні організації;
 • культурні організації;
 • дослідницькі і наукові установи

Розмір гранту: Гранти покривають до 100% бюджету проекту з максимум 15% запитуваної суми на накладні витрати

Додаткова інформація: Тривалість реалізації проєкту - 18 міс. Гранти покривають до 100% бюджету проєкту з максимум 15% запитуваної суми на накладні витрати. Наступні дедлайни 1 червня/1 жовтня

Термін подачі заявок: Період (малі гранти : 1 лютого 2024 року; наступні дедлайни 1 червня, 1 жовтня).

ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ВІД ОТР БАНКУ У МЕЖАХ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З USAID

https://www.chaszmin.com.ua/finansuvannya-malogo-biznesu-vid-otr-banku-u-mezhah-spilnoyi-programy-z-usaid/

Тематичний напрямок: Економіка, бізнес

Грантодавець-організатор: USAID

Сфери підтримки: Програму розраховано для підтримки мікро та малого бізнесів (з річним доходом до 50 млн євро)

Заявники: Програму розраховано для підтримки мікро та малого бізнесів (з річним доходом до 50 млн євро), які:

 • змінили місцезнаходження через війну АБО
 • зазнали пошкодження активів внаслідок бойових дій, спричинених агресією рф АБО
 • надають важливі послуги та реалізують критичні товари у період кризи чи є важливими для відбудови економіки країни АБО
 • мають у структурі власності жінок та ведуть діяльність у таких областях України: Вінницька, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Хмельницька, а також на відстані більше 50-ти кілометрів від зони ведення бойових дій та кордону з білоруссю та росією у Волинській, Дніпропетровській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Розмір гранту:

 • до 5 млн грн — державна гарантія / гарантія IFI, порука власників бізнесу доля яких 50% та більше;
 • понад 5 млн грн — забезпечення твердою заставою (нерухомість, транспорт, обладнання та ін.) та державна гарантія/гарантія IFI, порука власника бізнесу.

Сума – до 20 млн грн.

Термін подачі заявок: не вказано

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

https://www.edx.org/school/mitx

Тематичний напрямок: Освіта, стажування, стипендії

Грантодавець-організатор: Массачусетський технологічний інститут

Сфери підтримки: Массачусетський технологічний інститут відкрив безкоштовний доступ до своїх курсів. Більшість проєктів представлені без дедлайну, тому пройти їх можна в будь-який час. На сайті представлено більше 10 різних напрямків: від дизайну і мистецтва до медицини і комп'ютерних наук. Також студенти можуть отримати підтверджуючий сертифікат за невелику плату

Заявники: Студенти

Додаткова інформація: безкоштовні онлайн курси

Термін подачі заявок: період

ПІДТРИМКА СТАРТАПІВ ВІД 7WINGS

https://www.7wings.tech/for-startups?fbclid=IwAR3Z8kbsi86ygcGyqWxSHDCowc2m3xh7kFe3MOH-0q4i4WKugtWMeu2bYu4

Тематичний напрямок: Економіка та підприємництво

Грантодавець-організатор: 7WINGS

Сфери підтримки: Щонайменше 70% команди стартапів залишається в Україні незалежно від реєстрації;

Стартап-продукт є на ринку і приносить початковий дохід;

Швидкість вигоряння знаходиться в межах від 10 000 до 25 000 доларів США;

Заявники: Українські технологічні компанії стартапери

Розмір гранту: 50 тис дол.

Додаткова інформація: Будуть підтримані щонайменше 30 стартапів

Термін подачі заявок: Період

ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЙ ІМ. ФУЛБРАЙТА ДЛЯ НАВЧАННЯ, СТАЖУВАННЯ Й ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НА 2023-2024 АКАДЕМІЧНИЙ РІК.

https://fulbright.org.ua/uk/programs/

Тематичний напрямок: Освіта

Грантодавець-організатор: Програма iменi Фулбрайта в УкраїнiПредставництво Інституту Міжнародної Освіти

Сфери підтримки: Можливість для українців навчатися, стажуватися та проводити дослідження на базі ВНЗ, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах у США

Заявники:

 • Студенти старших курсів та випускники ЗВО;
 • Молоді викладачі та дослідники;
 • Кандидати, доктори наук, долсідник і фахівці

Розмір гранту: По кожній з програм окремо

Термін подачі заявок: Період

ГРАНТИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ УКРАЇНСЬКО-ДАНСЬКОГО
МОЛОДІЖНОГО ДОМУ

https://ua.theyouthhouse.org/support-grants

Тематичний напрямок: Соціальний захист, благодійність

Грантодавець-організатор: ЄС

Сфери підтримки: Грантова програма надасть молодим представникам громадянського суспільства швидкі та критично необхідні фінансові ресурси для підтримки їх розвитку. Вона також відкриє нові можливості та дозволить захистити активістську діяльність, яка є співзвучною з цілями Українсько-данського молодіжного дому: підтримка демократичного розвитку України і зміцнення зв'язків між молодими українцями та данцями.

Заявники: Представники молоді в громадянському суспільстві України або Данії, які працюють на підтримку України. Представниками молоді в громадянському суспільстві можуть виступати молодіжні організації, правозахисники, організації громадянського суспільства, митці, громадські рухи, культурні організації, незалежні активісти та мистецькі групи, які працюють з молоддю до 35 років.

Розмір гранту: загальний фонд 150 000 євро

Термін подачі заявок: Період

КАРІТАС УКРАЇНА

https://caritas.ua/

Тематичний напрямок: Соціальний захист, бдагодійність

Грантодавець-організатор: Карітас Україна

Сфери підтримки:

Адвокація

Програми охорони здоров’я

Робота з дітьми, молоддю та сім’ями

Соціальні проблеми міграції

Допомога людям з інвалідністю

Гуманітарні програми

Розбудова громад

Заявники: Соціально не захищені верстви населення, люди похилого віку, діти

Термін подачі заявок: Період

ГРАНТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНСЬКОГО БІЗНЕСУ ВІД УКРАЇНСЬКОГО ВЕТЕРАНСЬКОГО ФОНДУ

https://veteranfund.com.ua/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3Dey
JpZCI6IjQ5IiwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D

Тематичний напрямок: Економіка, підприємництво, енергозбереження.

Грантодавець-організатор: Український ветеранний фонд

Сфери підтримки: Мікрофінансування бізнесу ветеранів, у рамках якого можливо отримати грошове відшкодування на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи.

Заявники: ветерани за наявності посвідчення УБД; родини ветеранів за наявності документів, що це підтверджують

Термін подачі заявок: Період

ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ ТА АГРОВИРОБНИКІВ ВІД МІНАГРОПОЛІТИКИ

https://dotacii2019.minagro.gov.ua/ua

Тематичний напрямок: Агропромисловий комплекс

Грантодавець-організатор:Міністерство аграрної політики України

Сфери підтримки: рослинництво, тваринництво, агротехніка і агротехнічне обладнання. Стимулювання малих і великих аграріїв, створення успішної моделі господарювання в Україні – формування ефективного та соціально відповідального власника на селі.

Заявники: фермери, селянські господарства і агровиробники

Термін подачі заявок:різні періоди

ПРООН (Програма розвитку ООН)

https://www.facebook.com/UNDPUkraine/

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток

Грантодавець-організатор:ПРООН

Сфери підтримки:

Напрямки: Демократичне врядування

Розбудова миру та відновлення

Сталий розвиток і довкілля

Гендерна рівність

Інновації

Заявники: Представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій

Термін подачі заявок:період

УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (УФСІ)

https://usif.ua/

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток

Грантодавець-організатор: УФСІ

Сфери підтримки: Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, EU4SKILLS

Заявники: Заклади медицини, освіти на рівні громад

Термін подачі заявок: період

ПРОГРАМА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАСЕТНИХ БОЄПРИПАСІВ НА 2020-2024 РОКИ

https://www.government.nl/topics/grant-programmes/mine-action-and-cluster-munitions-programme-2020-2024

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток

Грантодавець-організатор: Уряд Нідерландів

Сфери підтримки: У рамках цього гранту фінансуються такі заходи:

 • обстеження для картування забруднення;
 • знешкодження мін та інших вибухонебезпечних пережитків війни;
 • знищення запасів;
 • навчання людей щодо ризиків мін і боєприпасів, що не розірвалися, в їх оточенні;
 • надання допомоги постраждалим від мін;
 • зміцнення спроможності постраждалих від мін країн протистояти загрозі (через національні органи протимінної діяльності та місцеві організації);
 • підтримка розвитку міжнародних стандартів;
 • стратегічний вплив на політику.

Заявники: Громадські організації

Додаткова інформація: загальний фонд програми 24 млн. євро

Термін подачі заявок: період

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВІД USAID

https://www.usaid.gov/uk/ukraine

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток

Грантодавець-організатор:USAID

Сфери підтримки:

Демократія, права людини та врядування

Економічний розвиток

Охорона здоров'я

Гуманітарна допомога та забезпечення стабілізації

Заявники: Неурядові організації, медичні заклади, Аграрні підприємства

Додаткова інформація: Інформація про нові конкурсні програми публікується в рубриках «Новини» та «Конкурси» веб-сайту фонда

Термін подачі заявок: період

ПРОГРАМА БЕЗПЕЧНА ШКОЛА ВІД ФОНДУ СХІДНА ЄВРОПА

https://eef.org.ua/program/programa-bezpechna-shkola/

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток

Грантодавець-організатор: ФСЄ

Сфери підтримки: Соціальний та економічний розвиток громад України, мобілізація ресурсів, зміцнення громади та підтримка партнерства громад, влади та бізнесу.

Заявники: Неурядові організації

Термін подачі заявок: період

 

ПОСТІЙНОДІЮЧІ ПРОГРАМИ ТА ГРАНТИ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС "ШВИДКА ПІДТРИМКА СПРОМОЖНОСТЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ ДІЯТИ В НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ"

МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ У ОНЛАЙН КУРСІ "ОСНОВИ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ"

https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+BASICPM101+2022_T1

Тематичний напрямок: Соціальний розвиток та демократичні ініціативи/перетворення

Грантодавець-організатор: Українська освітня платформа

Сфери підтримки:

В межах курсу ви:

* здобудете базові знання про проєктний менеджмент та його складові;

* навчитеся розробляти власні проєкти, використовуючи інструменти з проєктного менеджменту;

* побачите, як створювати власні комунікаційні стратегії для проєктів;

* зможете оцінювати та аналізувати результати проєкту для його покращення;

* дізнаєтеся, як перетворювати власні ідеї на проєкти, готові до реалізації.

Додаткова інформація: БУР ЛАБ – це про цілісний підхід до створення проєктів та дієві інструменти їхнього втілення, перевірені на практиці. Це про шлях від ідеї до реалізації.

Термін подачі заявок: на постійній основі

ПІВНІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ "НЕФКО", ГРАНТОВІ ТА КРЕДИТНІ ПРОГРАМИ "ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО"

https://deplv.gov.ua/2020/07/22/pivnichna-ekologichna-finansova-korporacziya-nefko-finansuye-proyekty-dlya-zberezhennya-dovkillya/

Тематичний напрямок: Екологія

Грантодавець-організатор: НЕФКО

Сфери підтримки: "Енергозбереження": об’єкти соціальної сфери - школи, дитячі садки, лікарні, спортивні спорудження (модернізація теплових пунктів, заміна вікон, дверей тощо). "Чисте виробництво": проекти по водоканалам, енергетика, промисловість, сільське господарство, поводження з відходами тощо.

Заявники: Муніципалітети, фінансово спроможні громади

Розмір гранту: від 100 до 400 тис. євро

Додаткова інформація: в гривневому еквіваленті "Чисте виробництво": гранти та кредити в євро, 6% річних, сума кредиту від 100 до 500 тис.євро.

Термін подачі заявок: на постійній основі

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ІМ. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА

https://kirkland.edu.pl/o-programie/

Тематичний напрямок: Освіта; Соціальний розвиток.

Грантодавець-організатор: Стипендіальна програма ім. лейна кіркланда

Сфери підтримки: Індивідуальний розвиток молодих, цілеспрямованих і активних громадян Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Метою Програми є обмін польським досвідом системної трансформації та інтеграції з Європейським Союзом.

Заявники: Кандидати, які зацікавлені в розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства

Розмір гранту: Стипендія 9 місяців навчання.

Термін подачі заявок: Постійно.

СПОРТИВНА СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ У США (SPORTSANDSTUDYUSA) ВІД ОСВІТНЬОЇ АГЕНЦІЇ STUDENTLANDTM

http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html

Тематичний напрямок: Освіта

Грантодавець-організатор: Освітня Агенція STUDENTLANDTM

Сфери підтримки: 100% спортивна стипендія на навчання у США (Sports and Study USA).

Заявники: Вимоги до кандидатів на стипендію:

 • чоловіки/жінки, вік від 16 до 27 років;
 • займатися одним із 27 видів спорту;
 • мати підтвердження спортивних досягнень;
 • володіти достатнім рівнем англійської;
 • здати екзамени TOEFL або IELTS, SAT.

Розмір гранту: 100% покриття витрат на навчання, проживання та тренування.

Термін подачі заявок: Постійно.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

https://www.edx.org/school/mitx

Тематичний напрямок: Освіта

Грантодавець-організатор: MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Сфери підтримки: Массачусетський технологічний інститут відкрив безкоштовний доступ до своїх курсів. Більшість проєктів представлені без дедлайну, тому пройти їх можна в будь - який час. На сайті представлено більше 10 різних напрямків: від дизайну і мистецтва до медицини і комп'ютерних наук. Також студенти можуть отримати підтверджуючий сертифікат за невелику плату.

Заявники: Студенти

Розмір гранту: Безкоштовні онлайн курси

Термін подачі заявок: Постійно.

ПРОГРАМА УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ОБМІНІВ "САМ УКРАЇНА" ЗА ПОГОДЖЕННЯМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ (ПОДІБНА ДО ERASMUS+)

https://houseofeurope.org.ua/programme/university-exchanges-sam-ukraine

Тематичний напрямок: Освіта

Грантодавець-організатор: Міністерство освіти і науки України

Сфери підтримки: Налагодження співпраці між навчальними закладами і фахівцями з різних регіонів України за зразком моделі європейської мобільності Erasmus+ Університетські обміни повинні стати початком тривалої співпраці між внз усієї України, а студенти, що скористають з програми обміну, дізнаються більше про однолітків з інших міст, знайдуть друзів і майбутніх ділових партнерів.

Заявники: Студенти

Розмір гранту: фінансуються адміністративні витрати ВНЗ — 150 євро на студента подорожні витрати студента до ВНЗ і повернення — до 50 євро Проживання студента в гуртожитку — до 45 євро Стипендію для студента — 5,5 євро на день Витрати на особливі потреби студентів

Термін подачі заявок: Постійно.

ШКОЛА СПРОМОЖНИХ ГРОМАД

https://unrpp.school/

Тематичний напрямок: Освіта

Грантодавець-організатор: Школа спроможних громад.

Сфери підтримки: Програмою розвиту ООН (ПРООН) в Україні відкрито навчальну онлайн платформу "Школа спроможних громад", аби зробити місцеве врядування ефективнішим та сприяти процвітанню громад. Представники місцевого самоврядування та активні мешканці громад зможуть отримувати нові знання, не полишаючи власних домівок та не наражаючи своє та здоров’я своїх близьких на небезпеку можливого інфікування коронавірусом.

Заявники: Представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій

Розмір гранту: Курси.

Термін подачі заявок: Постійно.

ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ У СПРАВАХ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

(ABILIS) THE ABILIS FOUNDATION

http://www.abilis.fi

Тематичний напрямок: Соціальний захист, благодійність

Грантодавець-організатор: Фонд АЛІБІС

Сфери підтримки: підтримка людей з обмеженими можливостями, захист їх прав та свобод, права на самостійне життя і економічну самодостатність. Пріоритет надається проектам, які виступають за права людей з обмеженими можливостями, а також заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю

Заявники: Громадські організації, керівні органи яких складаються з людей з обмеженими можливостями

Термін подачі заявок: заявки приймаються на постійній основі

ГЛОБАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД

КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ»

http://www.globalfundforchildren.org/

Тематичний напрямок: Соціальний захист, благодійність

Грантодавець-організатор: Глобальний дитячий фонд

Сфери підтримки: інваліди; жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; молодь та підлітки (вразливі групи); ВІЛ/СНІД; професійно-технічна і початкова освіта;

Заявники: громадські організації, інноваційні локальні організаціі, що працюють з вразливими групами дітей

Термін подачі заявок: спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленості (на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту. Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (ЄБРР)

https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/ukraine.html

Тематичний напрямок: Економіка, підприємництво, енергозбереження.

Грантодавець-організатор: ЗА ПІДТРИМКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ

Сфери підтримки: Гранти малим та середнім підприємствам надаються для часткової оплати послуг консультантів з метою допомогти підприємствам трансформувати їх бізнес. Можливі гранти у фінансовій формі для підприємців (виробництво, послуги, торгівля, будівництво) з річним товарооборотом до 50 млн. євро, кількість працюючих не більше 249 осіб)

Заявники: Малі та середні підприємства

Термін подачі заявок: Постійно

ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (EUROPEANENTERPRISENETWORKEEN)

http://www.iop.kiev.ua/~een/consortium.html

Тематичний напрямок: Економіка, підприємництво, енергозбереження.

Грантодавець-організатор: Консорціум EEN-Ukrain

Сфери підтримки:

За допомогою EEN українські МСП мають можливість:

Шукати бізнес-партнерів та покупців своєї продукції;

Розміщувати та відстежувати комерційні пропозиції;

Просувати свої інноваційні технології на ринки ЄС;

Шукати та залучати новітні інноваційні технології із-за кордону.

Заявники: Малий та середній бізнес

Термін подачі заявок: Постійно

ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОПОМОГИ ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ (FASEP)

https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep

Тематичний напрямок: Економіка, підприємництво, енергозбереження.

Грантодавець-організатор: Фонди, які надають гранти на території України

Сфери підтримки: Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть залучатися французькі підприємства (виробники обладнання, інженери, розробники, тощо). 85% оплачуваних послуг за рахунок гранту мають становити послуги французьких підприємств (інженерні бюро, бюро досліджень, тощо)

Заявники: Державні органи (центральний уряд, регіональна та міська влада, технічні агенції)

Термін подачі заявок: Постійно

Розмір гранту: 150 тис. - 600 тис. євро

ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД

https://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/163-globalnij-innovatsijnij-fond

Тематичний напрямок: Економіка, підприємництво, енергозбереження.

Грантодавець-організатор: Глобальний Інноваційний Фонд

Сфери підтримки: Глобальний інноваційний фонд є незалежною глобальною некомерційною організацією, яка інвестує в соціальні інновації, які спрямовані на поліпшення життя і можливості мільйонів людей в країнах, що розвиваються

Заявники: Команди з соціальних підприємств, комерційних фірм, некомерційних організацій, державних установ і дослідників у всіх відповідних секторах

Термін подачі заявок: Постійно

Розмір гранту: до 15 млн. дол

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

https://www.apk.sm.gov.ua/images/docs/images/2023/08-11_00.pdf

https://www.facebook.com/ukrderzhfond/

Тематичний напрямок: Агропромисловий комплекс

Грантодавець-організатор: Український державний фонд підтримки фермерських господарств

Сфери підтримки: придбання техніки, обладнання, придбання маточного поголів’я с/г тварин, виробництва та переробки с/г продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень до 500 тис. грн

Заявники: фермерські господарства

Термін подачі заявок: постійно

ПОСОЛЬСТВО ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Тематичний напрямок: Охорона здоров’я

Грантодавець-організатор: Посольство Японії в Україні

Сфери підтримки: Проєкти направлені на: розвиток організацій (будівництво / реконструкція, надання медичного /виробничого обладнання, утеплення фасадів, вікон та дахів, впровадження енергоощадних технологій та альтернативних видів палива).

Заявники: Неурядові організації,  лікарням,  початкові школи, науково дослідні інститути, інші неприбуткові організації

Додаткова інформація: подання проектів щорічно до кінця березня реалізуватися у 2023 р.

Термін подачі заявок: Постійно

ФОНД РОБЕРТА БОША

https://www.bosch-stiftung.de/de/projektsuche

Грантодавець-організатор: Фонд Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung GmbH) - один із найбільших приватних фондів у Німеччині, який працює 3 1964 року. Фонд підтримує програми обміну волонтерів між країнами Центрально-Східної Європи та Німеччиною, а також професійного та культурного обміну

Сфери підтримки:

 • охорона здоров'я
 • соціальна робота
 • освіта
 • мистецтво та культура
 • соціальні та природні науки

Заявники: неурядові організації. Для того, щоб отримати фінансування від Фонду, необхідно надіслати короткий опис проекту обсягом не більше двох сторінок, у якому слід чітко зазначити завдання та фінансовий план проекту. У листі до Фонду з коротким описом проекту також необхідно обґрунтувати відповідність пропонованого Вами проекту до пріоритетів Фонду та життєздатність проекту після завершення фінансування Фонду

Термін подачі заявок: постійно, фонд розглядає заявки протягом чотирьох тижнів

ПОСОЛЬСТВО ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Тематичний напрямок: Охорона здоров’я

Грантодавець-організатор: Посольство Японії в Україні

Сфери підтримки: Проєкти направлені на: розвиток організацій (будівництво / реконструкція, надання медичного /виробничого обладнання, утеплення фасадів, вікон та дахів, впровадження енергоощадних технологій та альтернативних видів палива).

Заявники: Неурядові організації,  лікарням,  початкові школи, науково дослідні інститути, інші неприбуткові організації

Додаткова інформація: подання проектів щорічно до кінця березня реалізуватися у 2023 р.

Термін подачі заявок: Постійно

ФОНД РОБЕРТА БОША

http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp

Грантодавець-організатор: Фонд Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung GmbH) - один із найбільших приватних фондів у Німеччині, який працює 3 1964 року. Фонд підтримує програми обміну волонтерів між країнами Центрально-Східної Європи та Німеччиною, а також професійного та культурного обміну

Сфери підтримки:

 • охорона здоров'я
 • соціальна робота
 • освіта
 • мистецтво та культура
 • соціальні та природні науки

Заявники: неурядові організації. Для того, щоб отримати фінансування від Фонду, необхідно надіслати короткий опис проекту обсягом не більше двох сторінок, у якому слід чітко зазначити завдання та фінансовий план проекту. У листі до Фонду з коротким описом проекту також необхідно обґрунтувати відповідність пропонованого Вами проекту до пріоритетів Фонду та життєздатність проекту після завершення фінансування Фонду

Термін подачі заявок: постійно, фонд розглядає заявки протягом чотирьох тижнів

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь