Коровинська громада
Сумська область, Роменський район

Громадське обговорення Договору про співробітництво громад

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ

м. Ромни                                                                                                 «____»______202___року

Роменська міська територіальна громадаРоменського районуСумської області через  Роменську міську раду, вособіміського голови  Стогнія Олега Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яканадалі іменується«Сторона-1»,

Липоводолинська селищна територіальна громадаРоменського районуСумської області через Липоводолинську селищну раду, вособі селищного голови Штанька Володимира Олексійовича, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», яка надалі іменується «Сторона-2»,

Андріяшівськасільська територіальна громада Роменського районуСумської області через Андріяшівську сільську раду, вособі сільського голови Дибчинської Інни Сергіївни, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», яка надалі іменується «Сторона-3»,

Коровинськасільська територіальна громада Роменського районуСумської області через Коровинську сільську раду, вособі секретаря сільської ради Криштопи Валентини Анатоліївни, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», яка надалі іменується «Сторона-4»,

Хмелівськасільська територіальна громада Роменського районуСумської області   через Хмелівську сільську раду, вособі сільського голови Панченка Петра Мефодійовича, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», яка надалі іменується «Сторона-5», а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проєкту, вимог, передбачених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» не дотримувались, відповідно до пункту 2 статті 11 вищевказаного Закону.

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про відходи» та інших законодавчих та нормативних актів України, з метою вирішення спільних актуальних питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проєкту «Запровадження сучасної системи управління твердими побутовими відходами через формування сучасної інфраструктури поводження із ТПВ шляхом впровадження спільного проєкту Роменської міської, Липоводолинської селищної та Коровинської, Андріяшівської, Хмелівської сільських територіальних громад Сумської області» (далі – Проєкт).

2.2. Метою реалізації Проєкту є забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, дотримання норм санітарно-епідеміологічного та природоохоронного законодавства,  підвищення якості надання житлово-комунальних  послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень.

2.3.  Проєкт реалізовується упродовж 2023 року,починаючи із січня 2023 року.

 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

  1. Перелік заходів в рамках реалізації Проєкту:
   1. Створення спільного організаційного комітету (спільної робочої групи) для підготовки заходів реалізації Проєкту та оцінки їх виконання.

Розробка та затвердження Концепції поводження з твердими побутовими відходами на території Роменської міської, Липоводолинської селищної та Коровинської, Андріяшівської, Хмелівської сільських територіальних громад Сумської області.

Передбачення необхідного обсягу коштів у бюджетах Роменської міської, Липоводолинської селищної та Коровинської, Андріяшівської, Хмелівської сільських територіальних громад Сумської областіна реалізацію спільного Проєкту.

   1. Створення тендерного комітету та проведення торгів на закупівлю 3 993 контейнерів, у т.ч. для роздільного збору ТПВ, 3 одиниць спеціалізованого автотранспорту(сміттєвозів), 1 одиниці сміттєсортувальної лінії, 1 гідравлічного пресу, 1 подрібнювача деревини та послугіз розробки проєктно-кошторисної документації та будівництво будівлі (ангару)для сміттєсортувальної лінії.
   2. Придбання контейнерів, спеціалізованого автотранспорту, сміттєсортувальної лінії.
   3. Розробка        проєктно-кошторисної        документації             та будівництво будівлі(ангару) для сміттєсортувальної лінії.
   4. Придбання та встановлення сміттєсортувальної лінії для ТПВ.
   5. Проведення інформаційної кампанії та навчальних заходів для населення з питань підвищення рівня екологічної культури та знань.
  1. Суб’єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:
   1. «Сторона – 1»:
 • забезпечує участь представників суміжних громад, учасників Проєкту співробітництва, в організаційному комітеті (спільній робочій групі) для підготовки заходів Проєкту та оцінки результатів його виконання;
 • здійснює спільну підготовку Концепції поводження з твердими побутовими відходами, розробки маршрутів вивезення сміття з територій громад учасників Проєкту  та іншої відповідної нормативноправової документації, необхідної для реалізації спільного Проєкту;
 • передбачаєу бюджеті громади кошти на реалізацію заходів спільного  Проєкту, у розмірі, передбаченому в пункті 3.4.1. цього договору;
 • здійснює розробку схеми майданчиків для контейнерів з роздільногозбору ТПВ;
 • виконує будівництво майданчиків на території своєї громади для встановлення контейнерів з роздільного збирання ТПВ відповідно до умов чинного законодавства;
 • придбає необхідну техніку, обладнання та встановлює контейнери з роздільного збирання ТПВ на території громади;
 • розробляє проєктнокошторисну документацію та будівництво будівлі (ангару) для сміттєсортувальної станції;
 • виконує будівництво будівлі (ангару) для встановлення сміттєсортувальної станції;
 • встановлює сміттєсортувальну лінію для ТПВ;
 • передає на баланс територіальних громад учасників Проєкту співробітництва контейнери, у т.ч. з роздільного збору ТПВ;
 • передає на баланс Стороні2 гідравлічний прес, подрібнювач деревини;
 • проводить інформаційну компанію та навчальні заходи для населення територіальної громади з метою підвищення рівня знань та екологічної культури;
 • виконує інші необхідні заходи, передбачені  Проєктом.

3.2.2. «Сторона – 2»:

 • визначає представника громади для участі в організаційному комітеті (спільній робочої групі) для підготовки заходів  Проєкту та оцінки результатів його виконання;
 • здійснює спільну підготовку Концепції поводження з твердими побутовими відходами, розробки схем і маршрутів вивезення сміття з територій громад учасників Проєкту  та іншої відповідної нормативноправової документації, необхідної для реалізації спільного Проєкту;
 • передбачає у бюджеті громади кошти на реалізацію заходів спільного  Проєкту, у розмірі, передбаченому в пункті 3.4.1. цього договору;
 • здійснює розробку схеми майданчиків для контейнерів з роздільногозбору ТПВ;
 • виконує будівництво майданчиків на території своєї громади для встановлення контейнерів з роздільного збирання ТПВ відповідно до умов чинного законодавства;
 • приймає від Сторони1на баланс територіальної громади контейнери в кількості 1170 шт., у т.ч. із роздільного збору ТПВ, гідравлічний прес, подрібнювач деревини;
 • встановлює контейнери, у т.ч.із роздільного збирання ТПВ;
 • проводить інформаційну компанію та навчальні заходи для населення територіальної громади з метою підвищення рівня знань та екологічної культури;
 • виконує інші необхідні заходи, передбачені Проєктом.
   1. «Сторона – 3»:

-    визначає представника громади для участі в організаційному комітеті (спільній робочої групі) для підготовки заходів  Проєкту та оцінки результатів його виконання;

-    здійснює спільну підготовку Концепції поводження з твердими побутовими відходами, розробки схем і маршрутів вивезення сміття з територій громад учасників Проєкту  та іншої відповідної нормативно-правової документації, необхідної для реалізації спільного Проєкту;

-    передбачає у бюджеті громади кошти на реалізацію заходів спільного  Проєкту, у розмірі, передбаченому в пункті 3.4.1. цього договору;

-    здійснює розробку схеми майданчиків для контейнерів з роздільного збору ТПВ;

-    виконує будівництво майданчиків на території своєї громади для встановлення контейнерів з роздільного збирання ТПВ відповідно до умов чинного законодавства;

-    приймає від Сторони 1на баланс територіальної громади контейнери в кількості 194 шт., у т.ч.із роздільного збору ТПВ;

-    встановлює контейнери, у т.ч.із роздільного збирання ТПВ;

-    проводить інформаційну компанію та навчальні заходи для населення територіальної громади з метою підвищення рівня знань та екологічної культури.

 • виконує інші необхідні заходи, передбачені Проєктом.
   1. «Сторона – 4»

-    визначає представника громади для участі в організаційному комітеті (спільній робочої групі) для підготовки заходів  Проєкту та оцінки результатів його виконання;

-    здійснює спільну підготовку Концепції поводження з твердими побутовими відходами, розробки схем і маршрутів вивезення сміття з територій громад учасників Проєкту  та іншої відповідної нормативно-правової документації, необхідної для реалізації спільного Проєкту;

-    передбачає у бюджеті громади кошти на реалізацію заходів спільного  Проєкту, у розмірі, передбаченому в пункті 3.4.1. цього договору;

-    здійснює розробку схеми майданчиків для контейнерів з роздільного збору ТПВ;

-    виконує будівництво майданчиків на території своєї громади для встановлення контейнерів з роздільного збирання ТПВ відповідно до умов чинного законодавства;

-    приймає від Сторони 1на баланс територіальної громади контейнери в кількості 1008 шт., у т.ч. із роздільного збору ТПВ;

-    встановлює контейнери, у т.ч. із роздільного збирання ТПВ;

-    проводить інформаційну компанію та навчальні заходи для населення територіальної громади з метою підвищення рівня знань та екологічної культури;

 • виконує інші необхідні заходи, передбачені Проєктом.
   1. «Сторона – 5»

-    визначає представника громади для участі в організаційному комітеті (спільній робочої групі) для підготовки заходів  Проєкту та оцінки результатів його виконання;

-    здійснює спільну підготовку Концепції поводження з твердими побутовими відходами, розробки схем і маршрутів вивезення сміття з територій громад учасників Проєкту  та іншої відповідної нормативно-правової документації, необхідної для реалізації спільного Проєкту;

-    передбачає у бюджеті громади кошти на реалізацію заходів спільного  Проєкту, у розмірі, передбаченому в пункті 3.4.1. цього договору;

-    здійснює розробку схеми майданчиків для контейнерів з роздільного збору ТПВ;

-    виконує будівництво майданчиків на території своєї громади для встановлення контейнерів з роздільного збирання ТПВ відповідно до умов чинного законодавства;

-    приймає від Сторони 1на баланс територіальної громади контейнери в кількості 1216 шт., у т.ч. із роздільного збору ТПВ;

-    встановлює контейнери збирання ТПВ;

-    проводить інформаційну компанію та навчальні заходи для населення територіальної громади з метою підвищення рівня знань та екологічної культури;

 • виконує інші необхідні заходи, передбачені Проєктом.

3.3. Умови реалізації заходів Проєкту:

3.3.1. Подання даного Договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту  на реєстрацію в Міністерство розвитку громад та територій України.

3.3.2. Подання Проєкту для внесення його до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2023 році.

3.3.3.Здійснення організаційного забезпечення реалізації заходів, передбачених пунктом 3.1. цього Договору.

3.3.4.Подання даного Проєкту співробітництвадоконкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу та до інших конкурсів програм міжнародної технічної допомоги, транскордонного співробітництва тощо.

3.3.5.Забезпечення своєчасного фінансування заходів у рамках реалізації Проєкту за рахунок коштів місцевих бюджетів Роменської міської, Липоводолинської селищної та Коровинської, Андріяшівської, Хмелівської сільських рад.

3.3.6. Проведення закупівель в рамках Закону України «Про публічні закупівлі».

3.4. Фінансування Проєкту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, за рахунок державних коштів, або за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

3.4.1.Обсяг співфінансування даного Проєкту для кожної Сторони становить:

- «Сторона – 1» – 7,80%  загальної вартості Проєкту, що складає 2 627,50 тис.грн. (два млн. шістсот двадцять сім тисяч п’ятсот гривень);

- «Сторона – 2» – 0,88%  загальної вартості Проєкту, що складає 296,37 тис.грн. (двісті дев’яносто шість тисяч триста сімдесят гривень);

- «Сторона – 3» - 0,07%  загальної вартості Проєкту, що складає 25,22 тис.грн. (двадцять п’ять тисяч двісті двадцять гривень);

- «Сторона – 4» - 0,40%  загальної вартості Проєкту, що складає 135,60 тис.грн. (сто тридцять п’ять тисяч шістсот гривень);

- «Сторона – 5» - 0,84%  загальної вартості Проєкту, що складає 281,20 тис.грн. (двісті вісімдесят одна  тисяча двісті гривень).

  1. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом своєчасного взаємного інформування щодо послідовності та змісту заходів у рамках реалізації Проєкту, визначених пунктом 3.1.цього Договору, оперативних нарад та консультацій.
  2. Роменська міська рада подає до Міністерстварозвитку громад та територій України відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4.ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку, як і його укладення.

 

5.         ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5    банкрутства   утворених      у          рамках            співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6    нездійснення співробітництвапротягом   періоду реалізації Проєкту  зднянабрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва;

5.1.8 неотримання коштів, виділених ДФРР та з інших джерел, або коштів співфінансування однією із Сторін.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількостішістьохпримірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва Роменська міська рада надсилає до Міністерстварозвитку громад та територій України упродовж 10 (десяти) робочих днів після підписання його Сторонами.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 7 аркушах у кількості 6 примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Міністерстварозвитку громад та територій України , які мають однакову юридичну силу.

7.3. Роменська міська рада надсилає один примірник цього Договору до Міністерстварозвитку громад та територій України для внесення його до реєстру про  співробітництво територіальних громад упродовж 5 робочих днів після підписання його Сторонами.

 

8.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ

СТОРІН

 

Сторона-1:Роменська міська рада

Роменського району Сумської області

 

Юридична адреса:

Сумська область, Роменський район,

м. Ромни, бульвар Шевченка, 2

 

Банківські реквізити:

 

 

Міський голова

 

_________________ О.СТОГНІЙ

 

 

_____  ______ 202__  року

М. П.

Сторона-2:Липоводолинська селищна рада Роменського району Сумської області

Юридична адреса:

Сумська область, Роменський район,

смт. Липова Долина, вул.Роменська, 10

 

Банківські реквізити:

 

 

Селищний голова

 

____________________ В.ШТАНЬКО

 

_____  ______ 202____ року

М. П.

 

 

Сторона-3:Андріяшівська сільська рада Роменського району Сумської області

Юридична адреса:

Сумська область,Роменський район,с.Андріяшівка,вул.Соборна,11

 

Банківські реквізити:

 

Сельський голова

 

____________________ І.ДИБЧИНСЬКА

_____  ______ 202____ року

М. П.

Сторона-4:Коровинська сільська рада Роменського району Сумської області

Юридична адреса:

Сумська область, Роменський район,с.Коровинці, вул. Київська, 41

 

Банківські реквізити:

 

Секретар ради

 

____________________ В. КРИШТОПА

_____  ______ 202____ року

М. П.

 

 

Сторона-5:Хмелівська сільська рада Роменського району Сумської області

Юридична адреса:

Сумська область, Роменський район, с.Хмелів, вул. Роменська, 58

 

Банківські реквізити:

 

 

Сільський голова

 

____________________ П. ПАНЧЕНКО

_____  ______ 202____ року

М. П.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь