A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коровинська громада
Сумська область, Роменський район

Доповідь начальника відділу освіти, сім'ї,молоді та спорту Коровинської сільської ради Вернигори Євгенія Олександровича на розширеній нараді педагогічних працівників 30 серпня 2018 року частина 2

Дата: 31.08.2018 15:49
Кількість переглядів: 555

Національно-патріотичне виховання

Розбудова нашої держави, як цивілізованого члена світового співтовариства, неможлива без патріотичного виховання нинішніх і прийдешніх поколінь. У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді зазначено «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання… Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості».

У 2017-2018 навчальному році всі зусилля педагогічних колективів були спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи. На сьогодні кожна школа має свою чітку систему національно-патріотичного виховання та  стала  осередком становлення громадянина-патріота. Традиції гідності, які культивуються у закладах освіти - розмовляти українською, усі заходи проводити з національною символікою, носити вишиванку  як елемент святкового одягу, знати історію свого навчального закладу, бути гідним нащадком своїх дідів-прадідів, пишатися тим, що ти є українцем, - є яскравим свідченням. І хоча останнім часом рівень патріотизму школярів зріс,  необхідність у формуванні національної свідомості молоді, як основи консолідації суспільства і зміцнення держави, залишається досить актуальною. За настановами великого педагога В.О. Сухомлинського завдання вихователя – «відкрити перед кожним вихованцем усі джерела, якими живиться могутнє почуття любові до Батьківщини. Це і природа рідного краю, слово рідної мови, культ Матері і Батька, Мала Батьківщина, її історичне та героїчне минуле, працелюбність». Всі ці аспекти було враховано у ході моделювання, становлення та розвитку виховних систем закладів загальної середньої освіти. Як результат, у 2018 році волонтерський загін Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Ткаченко Л.М.) здобув друге місце в обласному конкурсі «Ветеран живе поруч».

Особливе місце у системі роботи шкіл з національно-патріотичного виховання займає відзначення таких пам’ятних і ювілейних дат, як День пам’яті та примирення, День Конституції України, День Прапора, День Незалежності України, День захисника України, День Українського козацтва, День української писемності та мови, День пам’яті жертв Голодоморів, День Збройних сил України,  День Соборності України, День пам’яті Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні та інше. Саме під час заходів у рамках державних свят  відбувається формування в учнів національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави.

            Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є система роботи зі збереження народних звичаїв та обрядів українського народу, відтворення національної культурної спадщини.

У патріотичному вихованні підростаючого покоління велика роль ветеранів Другої світової війни, учасників антитерористичної операції на Сході України. Їх виступи на уроках мужності, розповіді про бої з ворогом, про подвиги бойових друзів служать прикладом патріотизму. 

Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави.

Військово-патріотичне виховання молоді поєднує в собі низку окремих напрямів виховання: військового, морального, правового та ін. Проте, головним результатом виховних зусиль має стати готовність молодої людини до військово-патріотичної діяльності як внутрішнього системного утворення, що передбачає п'ять основних компонентів — освітній, фізичний, психологічний, соціальний і духовний.

Щоб покращити роботу закладів загальної середньої освіти Коровинської сільської ради в даному напрямку  заплановано відкрити на базі Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст. гурток національно-патріотичного спрямування, який буде методичним осередком даного напрямку та здійснюватиме відповідну роботу серед працівників, відповідальних за організацію національно-патріотичного виховання в школі.

Уже багато зроблено для відродження системи патріотичного виховання молоді, проте, ще є цілий пласт невирішених проблем.  Нам  усім слід перебудовуватися  в питаннях  добору  тих форм і методів роботи з  підлітками,  які  б максимально враховували  особливості  розвитку сучасного молодого покоління,  їхні запити,  захоплення, їхнє ставлення до соціальних змін, політичних подій і власну життєву позицію, що  ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і креативності.

Із огляду на те, що патріотизм складає найважливішу ціннісну основу будь-якого демократичного суспільства і виступає суттєвим внутрішнім мотивом для саморозвитку і розкриття всіх потенціальних можливостей особистості в духовній, економічній і соціальних сферах життя,  мета навчального закладу на сучасному етапі – виховати молодь гуманною, творчою, відповідальною, з активною життєвою позицією, яка могла б реалізувати себе. Без пробудження таких моральних феноменів, як патріотизм, обов’язок, совість, почуття власної гідності, працелюбність навряд чи можна розраховувати на поліпшення ситуації в країні.

Для розбудови  громадянського суспільства в Україні також важливим є формування у школярів нового, вищого рівня  правової культури. Упродовж року вся робота педагогічних колективів закладів освіти була спрямована на досягнення учнями  сталої і відповідальної поведінки, на подолання й попередження розвитку у них шкідливих звичок та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій, на  формування в учнів  імунітету до  негативних впливів соціального оточення. Як результат цієї роботи – відсутність у 2017-2018 навчальному році кримінальних злочинів серед школярів, що є свідченням позитивних зрушень у формуванні правосвідомості наших учнів.

Проте, це не означає, що  всі проблеми вирішено. Не секрет, що в учнівських колективах  спостерігаються прояви низького рівня морального, культурного і духовного розвитку молоді; трапляються випадки протиправної, агресивної  поведінки підлітків. Основними причинами деструктивної поведінки є психологічний дискомфорт, негативні переживання, загальна втрата духовних орієнтирів, девальвація загальнолюдських цінностей, несформованість почуттів терпимості, толерантності, милосердя, честі, совісті, доброти у частини дітей та молоді, що викликає в них апатію, байдужість, зневіру, відчуття своєї непотрібності, нерозуміння сенсу життя. Також серйозним дестабілізуючим фактором є випадки деструктивних конфліктів у системі «учень-учитель-батьки».

Тому на сьогоднішній день значно зростає роль превентивного виховання. Превентивність повинна бути складовою будь-якої соціально-педагогічної дії. Педагогічний вплив на особистість школяра має базуватися на особистісно-орієнтованому підході на основі упровадження педагогіки партнерства між учнем, учителем і батьками, здійснюватися за моделлю поваги до прав людини із застосуванням інноваційних технологій. Значна увага має приділятися стимулюванню неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я,розвитку «медіаімунітету», формуванню в учнів культури відбору інформації та вміння нею користуватися.

Загалом, для результативності превентивного виховання багато значить  системність в організації заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, сталої, безпечної, відповідальної поведінки дітей, на основі сформованості превентивного світогляду, імунітету, здатності протистояти негативним  впливам соціального середовища.

Здорові діти – здорова нація

Необхідною умовою створення здоров?язберігаючого середовища є організація харчування.

Повноцінне раціональне харчування є найважливішою складовою формування здоров’я дитини, сприяє збереженню здоров’я, опірності фізичним факторам навколишнього середовища, високій фізичній і розумовій працездатності. Древньогрецькому філософу Сократу належить вислів «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити».

Забезпечення школярів гарячим харчуванням впливає на навчально-виховний процес та його успішність.

«Недаремно над усіма явищами людського життя панує турбота про хліб насущний. Він подає той давній зв’язок, який з’єднує всі живі істоти, в тому числі й людину, з усією навколишньою їх природою. Їжа ... уособлює собою життєвий процес у повному його обсязі». (Із доповіді академіка І. Павлова при врученні йому Нобелівської премії).

            У результаті планомірної та системно проведеної роботи у закладах загальної середньої  освіти   забезпечено повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгових категорій: дітей-сиріт,  учнів, позбавлених батьківського піклування,  учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім?ям», учнів, батьки яких брали участь у антитерористичній операції.

У  закладах загальної середньої  освіти   створено умови для забезпечення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів, які харчуються за власні кошти. 

     Упродовж І півріччя 2018 року на придбання продуктів харчування витрачено 117895 грн.

Адміністрації закладів освіти висловлюють вдячність сільському голові за розуміння важливості харчування учнів під час навчального процесу.

Харчування дітей у навчальних закладах здійснюється відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

            Середній показник виконання норм харчування учнів закладів загальної середньої освіти Коровинської сільської ради склав 77,5%.

 

Виконання норм харчування учнів закладів загальної середньої освіти

        

 Упродовж 2017-2018 навчального року адміністраціями  закладів освіти здійснювався постійний контроль за організацією гарячого харчування учнів, якісним і кількісним складом страв, асортиментом харчових продуктів і продовольчої сировини.

Проте, в організації харчування дітей  у закладах освіти є  ще певні проблеми, для вирішення яких необхідно активізувати просвітницьку роботу серед учнів та батьків щодо відповідального ставлення до раціонального харчування та особистого  здоров’я.

На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура – це самостійна і особлива галузь загальної культури, яка спрямована головним чином на зміцнення здоров’я людини, продовження її творчої активності та життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного й гармонійного розвитку і використання набутих якостей у суспільній, трудовій та інших видах діяльності.

Відомо, що систематичні заняття фізичними вправами запобігають виникненню хвороб, покращують імунну систему, а також прискорюють відновлення функцій усіх систем і органів людського організму. Для того щоб займатися фізичною культурою недостатньо тільки бажання, адже запорукою якісних занять  є матеріально-технічна база та спортивна інфраструктура.

Одним із головних завдань є створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, що передбачає участь учнівської молоді у спортивно-масових заходах шкільного, районного та обласного рівнів. Із цією метою упродовж 2017-2018 навчального року учні закладів загальної середньої освіти брали участь у районних змаганнях згідно з календарем спортивно-масових заходів.

Необхідно продовжити співпрацю з сільським головою та спонсорами в контексті здійснення підвезення учнівської молоді на районні та обласні змагання.

Підвищення престижності

та суспільної ролі вчителя – постійна турбота місцевої влади

Успіх інноваційних змін в освіті залежить від педагога, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здатності до гнучкого мислення, гуманістичної спрямованості особистості. Сьогодні змінюється роль учителя. Його вже не сприймають як безпосереднє джерело знань, бо знання можна почерпнути і з інтернету, і з різноманітних книг, і з інших джерел. Головне зараз — навчити учнів вчитися. Бо коли дитина займається тим, що їй подобається, вона знаходить для цього бажання, сили та енергію. І школа має стати тим середовищем, в якому можна все це втілити.

Освітянська спільнота Коровинської сільської ради складає майже півсотні педагогічних працівників, які працюють в навчальних закладах усіх типів. У 2017-2018 навчальному році у школах працював 41 педагогічний працівник, з них 7% - пенсіонери. Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах району забезпечували 34% вчителів вищої категорії, 36% вчителів І кваліфікаційної категорії, 12% - ІІ кваліфікаційної категорії та 17% «спеціалістів». 6 (15 %) педагогічних працівників мають звання «старший вчитель». 

Новації у філософії освіти – зробити школу відкритішою, доступнішою, цікавішою - передбачають зміни у педагогічному мисленні і мотивують до професійного удосконалення.  «Учитель повинен все життя працювати над самовдосконаленням»,  - писав В.О. Сухомлинський. Рівень професійної компетентності вчителя — це його знання, уміння, особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. Упродовж 2017-2018 навчального року 11 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації у комунальному закладі «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за державним замовленням. Усе ширше впроваджуються дистанційні форми навчання – курси, тренінги, вебінари, on-line заходи, що допомагають педагогам безперервно навчатись та постійно вдосконалювати свій професійний рівень.

Піднесення престижу педагогічного працівника через його достойне матеріальне, і високе моральне заохочення є одним із стратегічних завдань як держави в цілому так і місцевої влади.

Проблема кадрового забезпечення закладів освіти тісно пов’язана із соціальним захистом педагогічних працівників. У нас ці питання вирішуються позитивно. Стабільно виплачується заробітна плата педагогічним працівникам (двічі на місяць). При наданні літніх відпусток педагогам повністю виплачені відпускні та кошти на оздоровлення (100%).

Кожному вчителю за покликанням відоме чудове почуття, з яким ти йдеш до класу, сповнений сил та енергії, щоб запалити у дітей прагнення вчитися і побачити особливе світло в їхніх очах, спостерігаючи велику таємницю пізнання.  Щоб це відчуття підтримувати, необхідне постійне підживлення педагогічної майстерності, а також відновлення духовних та фізичних сил. 

У компонентній формулі Нової української школи провідне місце відводиться вчителям нової формації, які перебувають в авангарді суспільних та освітніх перетворень, успішних, умотивованих, компетентних, які є агентами сучасних змін.

Тому важливими складовими кадрової політики мають стати спільні зусилля відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту,  органів місцевої влади в плані матеріального стимулювання педагогічних працівників, а саме продовження виплати надбавок за напруженість та складність у роботі, компенсація витрат за проїзд вчителям, які доїжджають до роботи. Тож підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства, поліпшення їхнього соціально-економічного становища, морального і матеріального стимулювання професійної діяльності залишається одним із пріоритетних завдань.

Стан підготовки  закладів загальної середньої освіти

Коровинської сільської ради до  роботи  в новому 2018-2019

навчальному році

З  метою забезпечення належної підготовки закладів освіти Коровинської сільської ради до роботи в новому 2018-2019 навчальному році, відділом освіти, молоді та спорту за підтримки  депутатів Коровинської сільської ради та сільського голови Шила С.М. вжито ряд заходів. Зокрема, видано наказ по відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту від 06.07.2018 року № 76/1-ОД  “Про підготовку закладів освіти  Коровинської сільської ради до роботи в новому 2018-2019 навчальному році та в осінньо-зимовий період”.

Питання підготовки закладів освіти до роботи в новому 2018-2019 навчальному році розглядалося 21 червня 2018 на  засіданні виконавчого комітету Коровинської  сільської  ради, а  також  на нараді керівників закладів освіти та апаратній нараді відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Коровинської сільської ради.

Здійснюється модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл шляхом забезпечення сучасним обладнанням, навчальною літературою, меблями, іграшками, посудом, медикаментами та іншим.

У рамках підготовки до роботи  Нової української школи   для  Коровинської ЗОШ та Томашівського НВК  придбано  п’ять   сучасних інтерактивних  комплекси, два  багатофункціональні пристрої для  друку з комплектом витратного матеріалу, два ламінатори з витратним матеріалом. Придбано килимове  покриття, дидактичний матеріал, дитячі іграшки. Замовлені  дитячі  ергономічні меблі, аудиторні дошки.

Виконуються роботи по ремонту шкільних автобусів. На ці цілі використано близько 8000 грн. Придбано шкільний автобус для Коровинської ЗОШ за рахунок співфінансування. Сесією Коровинської сільської ради виділено 535000 грн.

У 2018-2019 навчальному році підвозу шкільними автобусами до місця навчання та у зворотному напрямку потребуватиме 81 учень із 11 населених пунктів.

У закладах загальної середньої освіти Коровинської сільської ради   завершуються поточні ремонтні роботи навчальних приміщень, котелень, опалювальної системи, харчоблоків, надвірних туалетів, спортивної зали, спортивних майданчиків.  Проведено ремонт та промивку опалювальної системи Томашівського НВК за кошти залишку субвенції у сумі 197117 грн.

Програмою економічного і соціально-культурного розвитку  Коровинської сільської ради  на  2018 рік передбачена  реконструкція покрівлі  Коровинської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. На сьогодні виготовлена проектно-кошторисна документація, яка  проходить  комплексну експертизу. Роботи виконуватимуться  за  кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціальної інфраструктури громад на  загальну суму 3млн.142 тис. 216 грн..

Для  своєчасного забезпечення твердим паливом закладів освіти  Коровинської сільської ради відділом освіти, сім'ї, молоді та спорту  був заключений договір по закупівлі дров з Недригайлівським Агролісгоспом.

На сьогодні в закладах освіти є  304 м3 дров, що становить 60 % від загальної потреби.

На сьогодні проблемним питанням є завершення реконструкції покрівлі Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст..

 

Фінансування освіти

Усі напрацювання в галузі освіти стали можливими завдяки глибокому розумінню керівництвом громади необхідності оновлення освіти. Нові кроки в розвитку освіти пов'язані з посиленням ролі місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, із залученням громадян до вирішення назрілих питань. Аналіз підсумків минулого навчального року свідчить, що у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківської громадськості  забезпечено стабільну роботу галузі та зроблено певні кроки щодо модернізації освіти.

На реалізацію цих завдань спрямовано значно більше коштів, ніж у попередні роки.

Обсяг бюджетних призначень у галузі «Освіта» у 2018 році складає – 10240,189 тис. грн.

У першу чергу проводилося фінансування захищених статей: заробітної плати, продуктів харчування, оплата комунальних послуг і енергоносіїв. Заборгованості у виплаті заробітної плати працівникам освіти не було.

 Рівень доплати за престижність педагогічної праці був фіксованим і складав 20% - максимальну можливу доплату. Виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення педпрацівникам - 100% У повному обсязі було виплачено видатки на відрядження.

Середня вартість утримання одного учня на 2018 становить 64,966 тис.грн., що в порівнянні з минулим періодом збільшилася на 2,3% в зв’язку зі збільшенням фінансування поточних та капітальних видатків.

            Вищезазначені дані про вартість  утримання 1 учня в закладах освіти віддзеркалюють не тільки демографічну ситуацію в громаді, а і проблеми раціонального використання наявних соціально-економічних ресурсів.

            Цифри і факти – вперта річ. Від них не заховаєшся. Тому в наступному навчальному році слід продовжити виконання організаційно-практичних заходів, пов’язаних із оптимізацією структури та мережі Коровинського освітнього округу.

            Індикатором успіху тут має стати реальний стан соціально-економічного розвитку відповідної території.

 

Шановні колеги!

          На завершення хочу сказати наступне.

          Усі кроки, які наведені в доповіді, є складовими тієї цілісної освітньої політики, якої потребує освіта і яка розроблена з урахуванням уроків попереднього часу.

            Дорожньою картою цієї освітньої політики в найближчий час є Концепція «Нова українська школа».   Водночас ми  розуміємо, що  нинішня ситуація в реформуванні освітньої галузі є шансом на вдосконалення інструментів здійснення політики у сфері освіти.

         Зрештою такі часи породжують нестандартні рішення.

         Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку освіти, закласти фундаментальні підвалини на освітянській царині, які вже не зможуть проігнорувати наступні покоління.

         Впевнений, що Ви, колеги, завжди будете намагатися творити добро і залишатиметеся професіоналами.

         Від імені відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту висловлюю всім освітянам вдячність за творчу і сумлінну працю.

          Ми високо шануємо ваш духовно-інтелектуальний потенціал, вашу велику і натхненну працю.

        Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань Нової української школи.

       Бажаю всім учасникам освітнього процесу міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру й злагоди в державі.


 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь