A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коровинська громада
Сумська область, Роменський район

Доповідь начальника відділу освіти, сім'ї,молоді та спорту Коровинської сільської ради Вернигори Євгенія Олександровича на розширеній нараді педагогічних працівників 30 серпня 2018 року частина 1

Дата: 31.08.2018 15:46
Кількість переглядів: 2410

Фото без опису

«Про підсумки роботи у 2017-2018 навчальному році та  пріоритетні напрямки розвитку освіти Коровинської сільської ради на 2018-2019 навчальний рік»

Шановні учасники наради!

Україна обрала європейський шлях розвитку, що передбачає реформування усіх сфер життя місцевих громад. І одним із найбільших секторів надання публічних послуг, яким користується населення, є освіта.

Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення й розвитку особистості.

Сучасний стан освіти в Україні характеризується пошуком шляхів актуального реагування на зміни в освітянському просторі, адже змінилися вимоги до навчання, до знань, до компетентностей.

У нинішньому році розпочнеться практична реалізація Концепції Нової української школи. Відповідно до даної концепції із 1 вересня 2018 року усі першокласники будуть навчатися за новим стандартом.  Інший зміст освіти, нова  методика навчання та освітнє середовище – такі основні складові нової української школи. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Концепція «Нова українська школа» розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте, зміни вже розпочалися. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий Закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи. На черзі –  ухвалення нового Закону «Про загальну середню освіту», в якому буде більш детально розкрито зміни в освіті.

За попередніми даними з першого вересня 2018 року у закладах загальної середньої освіти навчатиметься 236 учні. З них: у 13 повнокомплектних   класах – 216 учнів,  20 учнів навчатиметься за індивідуальною формою навчання у класах з наповнюваністю менше 5 учнів.

Середня наповнюваність  класів - 11 учнів,   в т.ч. у 1-4 класах - 13, у 5-9 класах - 12, у 10-11 класах - 9 учнів.

Середня вартість утримання  одного учня за 8 місяців 2018 року склала 64,966 тис. грн. 

Вперше за парти сяде 29 учнів, у тому числі:  у Коровинській ЗОШ  навчатиметься 23 першокласники, у Томашівському НВК - 6.

Забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях розглядалися і розглядаються як пріоритетне завдання сьогодення. Відповідно до цих пріоритетів  відділом освіти, сім'ї, молоді та спорту,  закладами,   за активної підтримки органів  місцевого самоврядування, батьківської громадськості  в минулому навчальному році  вживалися заходи для забезпечення функціонування галузі освіти, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців Коровинської сільської ради  до якісної освіти. Зокрема, організація роботи з обдарованими дітьми, професійний розвиток педагогічних кадрів, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, комп’ютеризація та інформатизація, збереження, оптимізація і  покращення матеріально-технічної бази закладів  освіти.

Ми віримо, що наша українська школа зможе знайти свій шлях до серця та розуму дитини, допоможе становленню життєстійкої та життєздатної людини нового покоління, забезпечить якість навчання та сучасну освіту.  

Забезпечення рівних можливостей

в отриманні якісної дошкільної  освіти

Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав людини в забезпеченні рівних можливостей в отриманні якісної освіти.  Доступність до якісної освіти започатковується з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базою цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення нового освітнього процесу.

Упродовж року наша діяльність була направлена на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період  до 2021 року.

Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти   функціонує Коровинський ДНЗ ясла-садок «Сонечко» та дошкільна група при Томашівському НВК:ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ,  де здобувала освіту  101 дитина, віком від 1 до 6 (7) років. Дошкільною освітою у закладах освіти Коровинської сільської ради охоплено  85% дітей віком від 3 до 6 (7) років, середній показник охоплення дітей дошкільною освітою по області – 83,7%.

Показник чисельності дітей у  Коровинському ДНЗ та Томашівському НВК з розрахунку на 100 місць у поточному році  становила 80 дітей, що  свідчить про наявність вільних місць.

Головна мета дошкільної освіти  – створити сприятливі умови для особистісного становлення дітей, забезпечити їхній збалансований розвиток, узгодженість у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, формування життєвої компетенції, розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе. Така глобальна мета висуває певні вимоги й до забезпечення якості дошкільної освіти, і найвагоміша з них – удосконалення змісту відповідно до вимог часу.

У зв’язку з переходом  закладів загальної середньої освіти на новий зміст, структуру і тривалість навчання актуалізується проблема формування готовності дошкільнят до систематичного навчання, шкільного життя.

    

Проведене психолого-педагогічне обстеження дітей дошкільного віку показало наступні результати: було обстежено 24 дитини, 11 (46%) вихованців  показали високий рівень, вони швидко орієнтуються у поставлених завданнях, інколи допускаються помилок, які самі ж виправляють; 7 дітей (28%) мають середній рівень, тобто допускають помилки, які самостійно не можуть виправити;  5 дітей (26%) мають низький рівень, вони виконують певні завдання самостійно, деякі за допомогою дорослого.

Якщо порівняти результати обстеження готовності дітей до навчання в школі з результатами обстеження, що проводилось у вересні-жовтні 2017 року, то спостерігаємо тенденцію щодо зростання високого та середнього рівнів та зменшення показників у низькому рівні.

Наведені факти  свідчать про результати роботи педагогічних колективів закладів дошкільної освіти, ефективність співпраці педагогів дошкільних та загальноосвітніх закладів, зацікавленість окремих батьків вихованців у підвищенні якості освіти. 

В умовах освітньої реформи, важливим завданням є забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, оскільки гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти. Проведення методичних заходів сприяло обміну досвідом роботи педагогів дошкільних та загальноосвітніх закладів з питань наступності та перспективності освітнього процесу.

Розвиток здібностей  вимагає індивідуального підходу до дітей, обліку їхніх схильностей, інтересів, своєрідності природних задатків. При цьому необхідна педагогічна  підтримка кожної дитини. У період дошкілля закладається основа для подальшого розвитку особистості, фундамент для знань, формується підґрунтя для інтенсивного інтелектуального розвитку. Батьки і вихователі повинні відігравати важливу роль у становленні дитини: бути навчальними партнерами і готовими весь час обмінюватися з дитиною знаннями, думками, судженнями.

Педагогічний колектив Коровинського ДНЗ  максимально сприяє розкриттю здібностей своїх вихованців. У закладі  діють гуртки художньо-естетичного (33), фізкультурно-оздоровчого (12), гуманітарного (16), пізнавального (14) напрямків. У дошкільній групі Томашівського НВК працює художньо – естетичний  гурток «Кольорові долоньки».

Забезпечення варіативної складової реалізується через освітню лінію «Комп’ютерна грамота», де навчаються 22 дітей. Оцінювання рівня розвитку дитини  старшого віку здійснюється за кваліметричною моделлю.

З 1 вересня 2018 року Коровинський ДНЗ запроваджує оновлену програму для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», що дасть можливість забезпечити плавний перехід від закладу дошкільної освіти до Нової української школи.

Освітній процес забезпечують  9  педагогічних працівників, із них повну вищу освіту мають  4 педагоги, що становить 50%. У 2018 році з метою сприяння  пошуку педагогічних ідей щодо оновлення, модернізації та вдосконалення змісту дошкільної освіти  проведено І та ІІ етап виставки-огляду  кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Конкурс проведено з метою сприяння підвищенню престижності праці вихователів закладів дошкільної освіти, їх ролі в розвитку та вихованні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкриття творчого потенціалу педагогів. Методичні розробки представили вихователі Коровинського ДНЗ Темченко Вікторія Михайлівна - «Формування доброти, людяності за казками В. Сухомлинського», Науменко Валентина Іванівна -  «Подорож у світ казки», Терещенко Людмила Миколаївна – «Сильні, вправні, дужі», Сокрута Тетяна Іванівна – «Мандрівка екологічною стежиною» та вихователь Томашівського НВК Ситник Ірина Григорівна «Цінуймо воду». Маючи у своєму арсеналі власний стиль, професійні задатки, конкурсанти продемонстрували належний  рівень педагогічної майстерності. Переможцем виставки-огляду визнано Сокруту Тетяну Іванівну, вихователя Коровинського ДНЗ, яка стала лауреатом ІІІ етапу (обласного) виставки-огляду.

 

У квітні-травні 2018 року відділом освіти, сім'ї, молоді та спорту Коровинської сільської ради проведено  І  етап обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля»

У конкурсі взяли участь педагогічні працівники Коровинського дошкільного навчального закладу (завідувач Ващенко Л.М.). фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2018 році»«Гра – джерело розвитку дошкільника».

 

Важливим чинником у зміцненні здоров’я дошкільнят є організація збалансованого, здорового харчування. Свідченням позитивних результатів є збільшення показників виконання норм харчування.  Середній показник виконання норм харчування дітей у  закладах дошкільної освіти  становить 84 %. Середня вартість харчування 1 вихованця в день становить 38,75 грн. Доплата з місцевого бюджету  - 60%. Безкоштовним харчуванням охоплено  11 дітей пільгових категорій, що становить  100%. Вартість утримання одного вихованця складає 18356 грн.

Коровинською сільською радою, за активної  спонсорської допомоги приділяється значна увага  створенню  сучасних умов у закладах дошкільної освіти. Протягом двох останніх років  у Коровинському ДНЗ «Сонечко» утеплено приміщення дошкільного закладу на 1млн. грн., з них: 880000 грн. – державні кошти, 120 000 грн., з місцевого бюджету; придбано дитячі меблі на суму 198 000 грн., м?який інвентар на суму 16 000 грн., побутову техніку – 7 000 грн. Проводиться капітальний ремонт харчоблоку та санвузла, на який виділено 98700  гривень.

У Томашівському НВК  придбані меблі для дитячого садка, початкових класів та для їдальні  на суму 65 000 грн.

Поряд із позитивними тенденціями  у розвитку дошкільної освіти  в роботі дошкільної ланки освіти є певні проблеми. Основною  з них можна виділити таку:

 невідповідність рівня забезпеченості спеціалістами психологічної служби вимогам нормативних документів, необхідність подальшого підвищення якості освіти.

Із метою вирішення цих проблем пріоритетними завданнями на 2018-2019 навчальний рік є:

- активізація співпраці закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо створення умов для успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного;

- забезпечення психологічного супроводу, вирішення проблем соціалізації дошкільнят;

-  проведення внутрішнього моніторингу якості освіти;

- забезпечення систематичного відвідування закладу дошкільної освіти вихованцями старшого дошкільного віку;

- продовження роботи щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Реформування початкової ланки освіти як фундаменту

Нової української школи

Нова українська школа – це школа компетентностей ХХІ століття, це  педагогіка партнерства, готовність до інновацій, нові стандарти й результати навчання.

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

Стрімкий технологічний прогрес є визначальною рисою сьогодення. Молоде покоління працюватиме в умовах такого ринку праці, з яким старші покоління вже абсолютно не знайомі. Підготовка дітей вимагатиме від учителів поєднання навичок, які традиційно вважалися рисами хорошого педагога, з новими, необхідними для того, щоб сприяти покращенню життя учнів у ХХІ столітті. Таким чином ми маємо сформувати в дітей ключові компетентності, які сьогодні визнані провідними освітніми системами світу як такі, що необхідні для сучасної людини в 21 столітті. І їх  покладено в основу змісту освіти в новій українській школі.

Зміст нового Державного стандарту є важливою передумовою для змін навчальних програм і навчальних методів. Він надає свободу вчителям та не обмежує творчість і креативність. Тому головною метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини до її вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формування загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Вмотивований вчитель  - ось який вчитель потрібний НУШ.

Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.

Школа українська буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає.

Згідно з  Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реалізації  Концепції «Нова українська школа» та стратегії реформування початкової освіти 4 учителі , які навчатимуть учнів 1- х класів у 2018/2019 навчальному році, взяли участь у тренінгах та очних сесіях  на базі СОІППО із проблеми «Особливості реалізації  концептуальних засад Нової української школи». Вчителі початкових класів, заступники директорів із навчально-виховної роботи пройшли онлайн курс  для вчителів початкової школи на освітній платформі EdЕra  та отримали сертифікати.

Із  метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 навчальному році, відповідно до концепції «Нова українська школа»,  створено методичний супровід для забезпечення індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного самовдосконалення педагогів початкової школи завдяки активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду.

Із метою підготовки вчителів  до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти та оновленими програмами у 2017-2018 навчальному році проведено засідання методичної студії вчителів початкових класів, робота якої була спрямована на опрацювання нормативних документів щодо затвердження змін до навчальних програм, щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів, щодо орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, щодо питань «Особливості реалізації концептуальних засад Нової української школи», реалізації концепції «Нова українська школа» та створення комфортного освітнього середовища. Проведено  тренінгові заняття, дискусії з обміну досвідом,  самостійної роботи у вигляді моніторингу та оцінки результатів, внаслідок чого педагоги удосконалили свої базові компетентності.

Протягом 2017-2018 навчального року переважна більшість учителів початкових класів   змогли переорієнтувати свої підходи у викладанні, впроваджували в практику різні форми роботи та елементи НУШ, педагоги знають і розуміють сучасні тенденції розвитку освіти, особливості процесів викладання і навчання молодших школярів, способи реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів. Вміють організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах, конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій, керувати проектною діяльністю школярів, організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище, проектувати власну програму професійно-особистісного зростання, а також використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи організації освітнього процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу і будувати навчання і виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності.

Нове освітнє середовище – це сучасний простір, сукупність умов, засобів і технологій для комфортного навчання учнів, учителів і  батьків.

1 вересня 2018 року всі першокласники прийдуть до Нової української школи. Найголовніше – ці діти навчатимуться за новим стандартом початкової школи і отримають якісно новий зміст освіти. Однак, щоб цей проект повноцінно реалізувати, окрім підготовки вчителів, потрібно також створити необхідне навчальне освітнє середовище. У зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової ігрової, проектної і дослідницької діяльності, мають бути урізноманітнені варіанти упорядкування освітнього простору. Організація освітнього простору навчального кабінету потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання.

 Тому виконком сільської ради, відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту постійно опікується питанням забезпечення освітніх закладів, а саме, Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст., Томашівського НВК, необхідним обладнанням та створенням сучасних умов навчання.

Отримані кошти з державної субвенції на суму 63410 гривень та виділені з місцевого бюджету 170050 гривень, інші кошти – 171019 гривень дали можливість вчасно провести тендерні процедури та дозволили реалізувати перші кроки освітнього проекту.

У рамках підготовки до роботи  Нової української школи   для  Коровинської ЗОШ та Томашівського НВК  придбано  п’ять   сучасних інтерактивних  комплексів, два  багатофункціональні пристрої для  друку з комплектом витратного матеріалу, два ламінатори з витратним матеріалом. Придбано килимове  покриття, дидактичний матеріал, дитячі іграшки. Замовлені  дитячі  ергономічні меблі, аудиторні дошки. Першокласники  забезпечені  наборами LEGO, які заклади загальної середньої освіти Коровинської сільської ради отримали відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти ігровими наборами “SixBricks” та LEGO «PlayBox». За Меморандумом про взаєморозуміння між Міносвіти України  та компанією TheLEGO Foundation.

На створення  розумного навчального середовища у початковій ланці передбачено 418,518 тис. грн. в т.ч. 162,866 тис. грн.  кошти залишку освітньої субвенції за 2017 рік, які надійшли з обласного бюджету, 14 тис. грн.. залишки освітньої субвенції передані з районного бюджету та 7,045 тис. грн.. кошти Коровинської сільської ради. На сьогодні використано  320273  грн. та замовлено на суму 98245 грн.  Роботи по забезпеченню початкової ланки навчальним обладнанням, матеріалами,  літературою продовжуються. На початок нового навчального року першокласники будуть повністю забезпечені всім необхідним.

Виконані ремонтні роботи в приміщеннях початкової ланки Коровинської  школи на загальну  суму близько 48,918 тис. грн., з них : 22,758 тис. грн. – залишок освітньої субвенції, 26,160 тис. грн. спонсорські кошти.

На сьогодні придбано мультимедійне обладнання на суму 17960 тис. грн., з метою організації навчального процесу та реалізації інтегрованого навчання у перших класах, закуплено дидактичний матеріал на суму 82730 грн. Це забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, педагогів, батьків. На часі забезпечення меблями навчальних кабінетів та ігрових кімнат. Адже вони вже готові прийняти першокласників. Велика заслуга в цьому дирекції та педагогів шкіл. Чимало зусиль та творчості проявили вчителі, і ваблять дітей яскраві кольори, герої мультфільмів, затишок і тепло, створене турботливими педагогами, запрошують у новий світ Нової української школи, стати успішними і щасливими.

Школа зараз стає рушієм і йтиме попереду суспільства. Тому треба змінювати підхід до організації навчання, ставлення вчителів до дітей, відносин між учителями, управління школою.

Якість освіти через призму результативності участі учнів

в олімпіадах та ЗНО

Для кожної країни найбільшу цінність становлять освічені люди, які знайшли своє місце в житті, сповна реалізували власні творчі й професійні можливості, інтелектуальні та організаторські здібності. Саме вони є головним рушієм прогресу у всіх сферах діяльності суспільства і держави.

У сучасних умовах розвитку освіти кожен педагог, який  усвідомлює потреби сучасного суспільства і власну відповідальність за якість надання освітніх послуг не тільки перед державними органами, а перш за все своїми учнями, їхніми батьками та колегами-педагогами, намагається  зробити все можливе для розкриття та розвитку  здібностей, талантів і можливостей кожної дитини. Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення  учнівської молоді  є підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України.

       Педагогічний  колектив  Коровинської  загальноосвітньої  школи  постійно працює  над  розвитком    творчої особистості  учнів. У школі  сформований банк  даних  “Обдарованість”. На  сьогодні  в закладі  навчається  27  обдарованих дітей. У 2017-2018 навчальному  році   23 учні   стали переможцями  та призерами районних предметних олімпіад з базових   дисциплін та мовно-літературних конкурсів ім. П. Яцика, Т. Г. Шевченка. 2   учні   взяли  участь в  обласних  олімпіадах.

Учні  школи  -  активні  учасники  і переможці районних етапів обласних  конкурсів  і спортивних змагань, а саме:  Всеукраїнська експедиція  «Моя Батьківщина – Україна», «Зоологічна галерея»,   «У світі краєзнавчих відкриттів», «Моя Україна», «Птах року», «Парад квітів біля школи», «Галерея кімнатних квітів», «Чарівні барви Сумщини», «Історія міст і сіл України», «Родинне дерево», «Здорове життя – успіх буття», «Співаймо разом» та інших.

У  Томашівському НВК приділяється значна увага   розвитку    обдарованості   учнів.  Учні школи  стали переможцями   районних конкурсів:  «Чарівні барви Сумщини» за напрямком «Виконання робіт на пленері»,  соціальної реклами  «Здоровий спосіб життя -  успіх буття», «Мій рідний край – моя земля», «Моя Україна соборна, вільна, неподільна» - у конкурсі графіті.

Активізувати та підвищити  результативність усіх форм навчальної,  позакласної  та позашкільної роботи,  виробити вміння розв’язувати проблеми, доповідати, формулювати твердження та захищати власну думку в наукових дискусіях – один із головних напрямків роботи педагогічних колективів на 2018-2019 навчальний рік.

У кожному педагогічному колективі існують певні здобутки, а також свої проблеми, труднощі, недоліки. Проте, досвід роботи з обдарованими школярами підтверджує правильність вибраного шляху, а життя ставить перед освітянами у сфері підтримки та розвитку дитячої обдарованості нові і нові завдання.

На даному етапі потребує удосконалення система підготовки учнів до олімпіадних змагань; поліпшення організації науково-дослідницької роботи з ними через активізацію діяльності шкільних наукових учнівських товариств; формування психологічної готовності учнів до змагань та вчителя до роботи з обдарованою учнівською молоддю.

Базою для поліпшення якості роботи з обдарованими дітьми має стати оновлення інноваційного простору, впровадження у роботу нового змісту освіти, інноваційних освітніх технологій. Адже обдарована дитина прагне вчителя, який здатен орієнтувати учня на одержання знань більш ефективними способами, формувати уміння і навички розумової діяльності. Саме таких вчителів потребує сучасна українська школа.

Одним із пріоритетів галузі освіти України сьогодні  є ЗНО, яке упродовж останніх років стало однією з ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів, що дозволяє провести відбір для вищих навчальних закладів.  І не потрібно вже переконувати всіх учасників освітнього процесу, що результати ЗНО якості освіти є основою для вироблення освітньої стратегії і тактики, оцінювання роботи кожного закладу освіти  району в цілому і кожного учителя зокрема.

  Аналіз цьогорічних результатів ЗНО з української мови свідчать, що знання  значної частини випускників шкіл   не відповідають  вимогам сьогодення. У 2017-2018 навчальному році   ЗНО з української мови складали  100 % випускників   закладів освіти. Усім випускникам результати ЗНО зараховані як результати ДПА за освітнім рівнем повної загальної середньої школи.

 

Відомість результатів державної підсумкової атестації з української мови за освітній рівень повної загальної середньої освіти

Українська мова

Назва закладу

Загальна кількість учнів

11 класів

Кількість учнів,які складали ДПА

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Річна

ДПА-ЗНО

% ДПА

Річна

ДПА-ЗНО

% ДПА

Річна

ДПА-ЗНО

% ДПА

Річна

ДПА-ЗНО

% ДПА

Коровинсь

ка ЗОШ І-ІІІ ст

11

11

6

2

18,1

4

4

36,3

1

4

36,3

0

1

9

Томашівський НВК

6

6

 

1

16,6

 

1

16,6

 

2

33,3

 

2

33,3

Усього

17

17

 

3

17,6

 

5

45,4

 

6

54,5

 

3

17,6

 

Результати ДПА з української мови в

2017-2018 навчальному році

 

 

Як бачимо, за результатами ЗНО  17,6% випускників засвоїли курс української мови на початковому рівні, 54,5 % - на середньому рівні;   мають достатній рівень 45,4 % і високий рівень – 17,6

             ЗНО 2018 року знову підтвердило  наявність проблем у знаннях учнів шкіл.

Порівняльний аналіз річних оцінок та оцінок за ДПА

 

 

Як свідчить діаграма, розбіжність  в  оцінюванні знань учнів у цьому році наявна в усіх рівнях обох закладів освіти Коровинської сільської ради. Особливо значна вона  у високому – на 17,6% та низькому рівні – 11,8%. Найбільша вона  в  Коровинській ЗОШ І-ІІІ ступенів,  де з 11-ти випускників   6 отримали річні  оцінки високого балу, а на ЗНО лише 2 учні підтвердили результати, не підтвердив високу оцінку і учень Томашівського НВК. 12% учнів отримали за ДПА бали низького рівня, а за результатами річного оцінювання – жоден.              Отримані  результати  ЗНО з української мови і літератури випускників  закладів загальної середньої освіти  - це привід ще раз глибоко замислитися, проаналізувати слабкі сторони, знайти оптимальне рішення для подолання проблем та негараздів,  обговорити на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань учителів для виявлення чинників, які  сприяли успішному проходженню ЗНО, а особливо тих, які призвели до незадовільних показників; вивчення зв’язку між успішністю учня та результатами роботи педагогів; інтенсифікації інформаційно-роз’яснювальної роботи на місцях серед учнів 11-х класів про те,  що ЗНО – це вступна компанія, що виявляє здатність випускника   до подальшого навчання у вищому навчальному закладі; підвищення якості викладання української мови і літератури; упровадження профільної та допрофільної підготовки учнів із профілю «українська філологія» в усіх закладах  освіти; спрямування зусилля на організацію навчально-виховного процесу в старших класах на основі диференціації та врахування освітніх запитів і потреб учнів профільних класів; систематизація роботи з обдарованими учнями з метою стимулювання їхньої результативної участі в предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах.

Сучасний етап розвитку українського суспільства потребує пошуку ефективних шляхів модернізації освіти та побудови сучасної школи нового часу, здатної підготувати компетентну особистість, яка зможе не лише відтворювати набуті знання, а й творчо їх застосувати, вмітиме логічно обґрунтувати прийняті рішення, буде прагнути постійного особистісного зростання та самовдосконалення.

Під «математичною освітою» розуміємо цілеспрямований освітній процес, результатом якого є засвоєння здобувачем освіти сукупності знань у галузі математичних наук, формування відповідних умінь і навичок.

Метою математичної освіти є оволодіння суб’єктами освітнього процесу знаннями, уміннями та навичками з метою подальшого їхнього використання у життєвій і професійній діяльності. Сьогодні одне з основних завдань математичної освіти – формування у молодого покоління цілісного наукового світогляду. Як зазначає Лілія Гриневич: «Це приємно, що діти орієнтуються на математику. Нам потрібні інженери, нам потрібні програмісти, нам потрібні ті люди, які займатимуться природничими профілями, і це надзвичайно важливо.»

Одним із важливих аспектів якості освіти є результативність участі випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Математика

Назва закладу

Кількість учнів, які складали ДПА

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Річна

ДПА-ЗНО

% ДПА

Річна

ДПА-ЗНО

% ДПА

Річна

ДПА-ЗНО

% ДПА

Річна

ДПА-ЗНО

% ДПА

Коровинська ЗОШ І-ІІІ ст

4

2

0

0

1

2

50

1

2

50

0

0

0

Томашівський НВК

4

0

0

0

3

0

0

1

4

100

0

0

0

Усього

8

25

0

0

50

2

50

25

6

75

0

0

0

 

Результати ДПА у формі ЗНО з математики в 2017/2018 навчальному році

 

           

 

Із 2  випускників високий рівень знань не підтвердили жоден. Отже, цього року частина потенційних медалістів залишилася без шкільних медалей, оскільки не підтвердила якість своїх знань під час тестування. Лише 2 учні із 4 підтвердили математичні знання достатнього рівня. Переважна більшість одинадцятикласників (75%)  засвоїла програмовий матеріал на середньому рівні.

 

 

 

Особливо помітне зниження кількості учнів, які мають високий рівень знань, а також значне збільшення кількості учнів, які отримали середній рівень

Математична освіта – надзвичайно важлива для формування всебічно розвиненої, компетентної особистості. Реформування сучасної системи освіти є вимогою часу і має спрямовуватися на утворення нового освітнього простору, який забезпечить не лише повноцінне засвоєння знань, формування умінь та навичок, розвиток природничо математичних якостей особистості, а й сприятиме застосуванню набутих знань на практиці, самовизначенню і самовдосконаленню людини.

 

 

Створення інноваційного простору шкільної освіти

  Зміни, що  відбуваються, сьогодні в освіті, визначають майбутнє України.

            Ці зміни стосуються ухваленого парламентом нового Закону «Про освіту» впровадження Концепції Нової української школи, створення нових освітніх стандартів початкової школи, оновлення й перегляду навчальних програм, змісту підручників, форм і методів навчання.

            Звичайно, цей процес є довготривалим і складним, але зміни вже розпочалися.

            «2018 рік пройде під гаслом  Нової української школи – маємо навчити вчителів, створити новий освітній простір і привести в школи сучасні технології», - зазначила Міністр освіти і науки України Л.Гриневич.

            Зміни в сучасній українській освіті, прийняття нових державних освітянських стандартів звертають нашу увагу на одне з важливих питань професійного розвитку педагога – процес саморозвитку, оскільки саме саморозвиток є ознакою професіонала високого рівня.

            У більшості закладів освіти відзначається інноваційне спрямування самоосвітньої діяльності педагогів. Значно зросла їхня участь у вебінарах, онлайн-семінарах, тренінгах, дистанційних курсах. Проводиться значна робота з підготовки до роботи в умовах Нової української школи, створення нового освітнього середовища.

            Освітяни   стали учасниками  вебінарів, що проводилися видавництвом «Ранок» у межах реалізації онлайн-проекту «Інтерактивна школа творчого вчителя», освітнього проекту «На урок», всеукраїнського інтернет-марафону «Початкова школа»  з актуальних питань методики викладання шкільних предметів, упровадження інноваційних технологій, інклюзивного навчання, роботи в умовах Нової української школи, управлінської діяльності.

           Окремі вчителі роблять значні кроки до свого професійного зростання. Найбільш активними учасниками вебінарів у минулому навчальному році були вчителі Гумен С. М., Вернигора Н.О., Кутняк В.Г., Чишко В.Б., Васильченко К.В., Холод Н.В. з Коровинської ЗОШ Негрійко О.М., Зубко О. О. з Томашівського НВК.

                Вчитель історії Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст.Сокрута В. С. взяв участь у науково-практичній конференції на базі Сумського державного педагогічного університету. Матеріали з досвіду роботи педагога надруковані      у спеціальному виданні конференції.

                У ході атестації педагогічних працівників відзначилась активністю щодо публікацій у фахових виданнях вчитель біології Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст. Чишко В.Б.       

            Освітяни  беруть активну участь в онлайн-курсах, тренінгах, запропонованих МОН України, у межах підготовки до роботи в умовах Нової української школи. Зокрема, дистанційний онлайн-курс EDERA для вчителів початкової школи пройшли 5 педагогічних працівників.

Оновлення сучасної школи значною мірою залежить від особистості керівника закладу освіти, від змісту його діяльності. Він повинен уміти розв’язувати різноманітні управлінські проблеми, уміти не тільки керувати освітнім закладом, але й переводити його на якісно новий рівень, що потребує спеціальних знань теорії та практики управління.

            Необхідність підвищення управлінської компетентності з даних аспектів стало основою для визначення змісту навчання керівників закладів освіти.

            Сьогодні вони мають можливість вибору підвищення свої професійної компетентності шляхом неформальної та інформальної освіти.

            Керівники закладів освіти активно долучаються до дистанційного навчання як засобу самоосвіти, що допомагає задовольнити їхні інформаційні потреби (вебінари, дистанційні курси, тренінги), беруть активну участь в освітніх семінарах, конференціях, інтернет-конференціях тощо.

            Педагоги закладів освіти впроваджують у практику роботи елементи інноваційних технологій, серед яких можна виділити інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, ігрові технології, проектну технологію, технологію розвитку творчої особистості, критичне мислення.

 

Сучасні орієнтири запровадження 

інформаційно - комунікаційних технологій  в освітній процес

Сучасна освіта відображає специфіку та особливості сучасного типу суспільного розвитку. Не випадково XXI століття називають століттям освіти. Це пов’язано з розгортанням інформаційної революції, де знання, інформація, інтелект не лише актуалізують свій статус у системі суспільної життєдіяльності, але й постають у ролі його головної рушійної сили, де почали усвідомлюватися невідповідність сучасної системи освіти потребам інформаційного суспільства, прискоренням темпів життя, що характеризується наростанням потоків інформації, швидким удосконаленням технологій, тобто необхідністю розгляду питань інформатизації системи освіти.

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого століття технологічні компетентності.

Із такою постановкою проблеми організація процесу навчання в закладах освіти переходить на інший, якісно новий рівень. У зв’язку з цим необхідно підготувати для школи учителя, який би володів знаннями, вміннями й навичками із створення педагогічних програмних засобів та міг застосовувати нові інформаційно-комунікаційні технології у процесі професійної діяльності.

Нам вдалося досягти високих показників забезпеченості освітнього процесу сучасними комп’ютерними засобами навчання. У всіх освітніх закладах є достатня комп'ютерна база. Заклади загальної середньої освіти  укомплектовані мультимедійними пристроями та мають доступ до мережі Інтернет.

Тільки у 2017-2018 році  придбано  інтерактивні комплекси для 5-ти кабінетів хімії, біології, математики, географії, фізики та астрономії у Коровинську ЗОШ І-ІІІ ст.  на суму 240  тис. грн.

Нині дедалі важливішим стає інформаційне представництво навчального закладу в мережі Інтернет, що передбачає створення офіційних сайтів закладів освіти та педагогів та електронне листування між закладами. Сьогодні в освітніх закладах створена і функціонує електронна пошта. Завдяки наявності мережі Інтернет освітні установи здійснюють зв'язок з відділом освіти та іншими організаціями через електронну пошту, що підвищує управлінську оперативність і результативність.

Сьогодні в нашій країні відбувається становлення системи освіти, орієнтованої на входження в європейський освітній простір. Учитель перестав бути основним джерелом знань для учнів, які черпають інформацію з інших джерел, (телебачення, відеофільми, комп’ютерні програми, Інтернет тощо). Сучасний педагог повинен бути готовий до принципово нових вимог щодо організації освітнього процесу із використанням ІКТ. Найголовніше – це бажання вчителя розвиватися і крокувати в ногу з часом.

У наших закладах освіти усі педагоги  готові навчатися, розвиватися та застосовувати у своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології. Дані технології сприяють не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, їх застосування дозволяє змінити саму процедуру надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим.

                Результати їхньої роботи переконують, що предметні уроки з використанням комп'ютера сприяють підвищенню пізнавального інтересу та творчої активності учнів, дозволяють здійснювати особистісний підхід, поетапне застосування знань, умінь і навичок. Все це дає можливість не тільки покращити якість навчання, а й виховати успішного громадянина та стати поштовхом для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Зросла активність педагогічних працівників в оволодінні мультимедійними засобами навчання. Онлайн сервіси стають надійними помічниками не тільки на уроках, але і при розробці власних проектів.

Зростанню рівня педагогічної майстерності освітян також сприяють курси підвищення кваліфікації, для проходження яких створені відповідні умови. Упродовж 2017-2018 навчального року 11 педагогічних працівників підвищили свою кваліфікацію, 50 взяли участь в обласних методичних заходах,  21 – в Інтернет - заходах.

            Продовжується практика проведення інтернет-заходів із актуальних питань, що в значній мірі сприяє формуванню інформаційного  простору  та професійному розвитку педагогів.

Чим багатограннішою буде теоретична підготовка вчителя, тим ширший його підхід до вибору можливих варіантів навчання. І коли стратегію засвоєння знань обрано правильно, то настає взаємне підсилення зусиль учителя та самих учнів, і ефект навчання при цьому різко підвищується.

Головними проблемами, які заважають інноваційному розвитку освіти взагалі, дистанційної освіти зокрема, є низький рівень мотиваційної та технологічної готовності значної частини педагогічних та управлінських кадрів. Необхідна диференціація послуг на діагностичній основі, постійне оновлення навчального контенту та форм методичної роботи у відповідь на виклики сучасності та у співпраці з науковцями та педагогами-новаторами.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь